Derivaten

Derivaten

Derivaten geven u als koper het recht om een bepaald product, zoals aandelen voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. Het zijn in feite financiële producten die gebaseerd zijn op een bepaalde onderliggende waarde. Naast aandelen vallen ook valuta en grondstoffen onder derivaten. Hoofdzakelijk kunnen deze zaken met onderliggende waarde worden ingezet om bepaalde risico’s af te bakenen of speculaties aan te wakkeren.

Uw spaartegoeden brengen in de huidige markt weinig op. Daarom gaat u misschien op zoek naar financiële producten met meer rendement. Wellicht denkt u aan beleggen op de Amsterdamse effectenbeurs, de beurs waar alle aandelen van grote ondernemingen zijn genoteerd en worden verhandeld (de AEX). Advies nodig? CKH Advocaten voorziet u graag van advies.

Wat zijn effecten?

Effecten zijn in feite verhandelbare aandelen. De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat een aparte definitie van ‘effect’. Onder dit begrip valt een verhandelbaar aandeel of een daarmee gelijk te stellen verhandelbaar waardebewijs of recht. Kenmerkend voor effecten is het element verhandelbaarheid. Aandelen van een beursgenoteerde onderneming, obligaties en derivaten zijn allemaal effecten. Als belegger kunt u investeren in aandelen, obligaties maar ook in derivaten. Er zijn verschillende vormen van derivaten.

Wat zijn derivaten?

Derivaten zijn overeenkomsten waarvan de waardeafhankelijk is van een onderliggende waarde. Met andere woorden: het is een speculatief product. Voorbeelden van onderliggende waardes zijn valuta, rente, goederen of grondstoffen. Derivaten zijn te onderscheiden in beurs verhandelde derivaten en onderhandse, ook wel over-the-counter derivaten genoemd.

Derivaten vallen onder de Wft en de wetgeving van MIFID II (de meest recente beursregels). Een aanbieder van beleggingen is verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die laatste voert ook het toezicht op de beleggingsaanbieder uit.

Voornaamste derivaten

De voornaamste derivaten zijn futures, swaps, forwards en opties.

Futures
Een future is een gestandaardiseerde termijnovereenkomst en wordt veelal op de beurs verhandeld.

Forwards
Forwards zijn niet gestandaardiseerd en worden meestal onderhands verhandeld.

Opties
Opties geven de ‘koper’ daarvan het recht om gedurende een vastgesteld termijn een vaste hoeveelheid effecten of andere goederen tegen een bepaalde prijs te kopen (call optie) of te verkopen (put optie). De ‘verkoper’ van de optie heeft de plicht de effecten of andere goederen te verkopen (call optie) of te kopen (put optie) als de koper zijn optie uitoefent.

Voorbeeld: een belegger koopt 2 call opties waarbij de onderliggende waarde per optie bestaat uit 100 aandelen van de top 5 bedrijven genoteerd aan de AEX beurs. Is de optie ten einde, dan is de ondernemer eigenaar van de 200 aandelen van top 5 bedrijven genoteerd aan de AEX beurs.

Swaps
Lees meer over swaps onder ‘renteswaps’.

Wie gebruiken derivaten?

Derivaten zijn over het algemeen geschikt voor ondernemingen.

Aandelen kopen

Iedereen kan aandelen kopen, maar hoe werkt het eigenlijk? Wanneer u een aandeel koopt, koopt u deze bij een bedrijf. Een gekocht aandeel staat eigenlijk gelijk aan een (kleine) deelneming in het bedrijf. Zodra bedrijven een mooie groei doormaken zien we dit vaak terug in de cijfers. De koers van dit aandeel stijgt en u kunt hiervan profiteren met uw gekochte aandeel, wanneer u dividend uitbetaald krijgt.

Het kan echter ook de andere kant op gaan. Er zitten namelijk veel consequenties aan het (uitkeren van) aandelen. Wilt u hierover meer informatie? Raadpleeg dan onze financieel recht advocaten.

Wft beleggen

Er zijn diverse regels en voorschriften vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook Wft beleggen is een mogelijkheid. Ondervind u problemen met beleggingen, aandelen of bedrijven en heeft u hulp nodig? Vraag CKH Advocaten om u bij te staan.

Juridische bijstand nodig? Wij helpen u graag.

Derivaten zijn complexe producten die soms leiden tot een geschil tussen een bank en beleggers. Met enige regelmaat wordt een bank of financiële instelling in het ongelijk gesteld vanwege het schenden van de bijzondere zorgplicht bij het verstrekken van deze producten.

Heeft u juridische bijstand nodig over beleggen in derivaten? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Derivaten specialisten