Financieel recht

Financieel recht

Het financieel recht is een breed rechtsgebied en heeft veel raakvlakken met het ondernemingsrecht. Bij het zoeken naar kapitaal gaan veel ondernemingen naar de bank voor een lening. Afhankelijk van uw wens voor gebruik van het kapitaal kunt u een lening voor een lange of korte termijn afsluiten. Maar er zijn ook alternatieven voor het aantrekken van aanvullend kapitaal, oftewel additioneel kapitaal, zoals het afsluiten van een achtergestelde lening.

Overeenkomst van geldlening

Bij een geldlening wordt een overeenkomst opgesteld waarmee twee partijen zich verbinden: de uitlener om een som geld te verstrekken, de lener om de som geld terug te betalen. De terugbetaling kan plaatsvinden in termijnen, maar het is ook mogelijk het geleende bedrag op een bepaald moment in zijn geheel terug te betalen.

De uitlener en de schuldenaar/lener hebben door de leningsovereenkomst financiële rechten tegenover elkaar. In de overeenkomst hoort te zijn vastgelegd dat de schuldenaar/lener een bepaalde vergoeding in de vorm van rente verschuldigd is. Bij wet is bepaald dat de partijen de hoogte van de rente schriftelijk moeten vastleggen. Doen ze dat niet, dan bepaalt de wet dat rente verschuldigd is ter hoogte van het percentage van de wettelijke rente. Ook is het mogelijk om aan de geldleningsovereenkomst bepaalde zekerheden te verbinden. Daarbij moet u denken aan het verkrijgen van een hypotheek of pand.

Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar andere mogelijkheden voor het aantrekken van kapitaal of bij het opstellen van een leningsovereenkomst? Onze advocaten adviseren u graag.

Financiële dienstverlener

De wetten en regels van het financieel recht zijn volop in beweging. De laatste jaren is de wetgeving uitgebreider en complexer geworden. De invloed van de Europese wetgeving is behoorlijk aanwezig in het financieel recht. Onze financiële rechten komen grotendeels uit de Europese wetgeving.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stimuleert financiële dienstverleners om hun werkzaamheden zo transparant mogelijk uit te voeren en treedt waar nodig handhavend op. De AFM ziet erop toe dat financiële dienstverleners de regels naleven. Het wordt nog wel eens vergeten, maar de financiële dienstverlener heeft financiële rechten en verplichtingen.

Door de veranderde wet- en regelgeving komt er steeds meer aandacht voor de rol van dienstverleners als banken, financiële adviseurs en/of accountants. Soms wordt aangenomen dat bovengenoemde dienstverleners nalatig zijn geweest en uit dien hoofde aansprakelijk zijn voor de door gedupeerden geleden schaden. Een goed voorbeeld is als de financiële dienstverlener tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Op geen enkel moment mag de financiële dienstverlener de belangen van de cliënt mogelijk uit het oog verliezen.

Nalatigheid van de financiële dienstverlener kan ertoe leiden dat de cliënt recht heeft op schadevergoeding. Daartegenover staat dat door de klant bewust genomen, verantwoorde risico’s niet op de financiële dienstverlener zijn af te wentelen. Het komt nogal eens voor dat uiteindelijk wordt geoordeeld dat de financiële dienstverlener maar een deel van de door de cliënt geleden schade moet vergoeden en dat hij de rest zelf moet dragen.

Heeft u als ondernemer een geschil met een financiële dienstverlener over uw financiële rechten? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze financieel recht advocaten. Immers, niet een ondernemer kan alles overzien.

Ook kunt u denken bij financieel recht aan advisering bij het uitgeven van prospectussen, bij de uitgifte van effecten voor het aantrekken van extra kapitaal, het structureren van financieringen of andere aspecten die in de relatie met een bank of financiële onderneming kunnen spelen. Onze financieel recht advocaten staan particulieren én ondernemers bij.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Financieel recht specialisten