Distributieovereenkomsten

Distributieovereenkomsten

De distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen leverancier en een distributeur, waarbij de distributeur zich verplicht om bepaalde goederen voor eigen risico te kopen van de leverancier en om deze weer door te verkopen. De leverancier levert tegen een bepaalde prijs aan de distributeur. De distributeur levert de goederen door aan zijn afnemers. De distributeur wordt doorgaans ook wel reseller of dealer genoemd.

Voorwaarden distributieovereenkomst

Het aangaan van een distributieovereenkomst betekent dat er wederzijdse verplichtingen worden gevraagd van de betrokken partijen. De distributieovereenkomst wet beschrijft dat zij zich voor een bepaalde periode verplichten tot een voortdurende prestatie aan elkaar. In den beginne stelt de wet geen vaste eisen aan deze verplichtingen.

Op het moment dat men een dergelijke overeenkomst aangaat, dienen deze wel direct vastgelegd te worden. Een advocaat distributieovereenkomst kan u van diverse voorwaarden, wetten en regels voorzien. Daarbij krijgt u vanzelfsprekend te maken met het verbintenissenrecht. De wetten en regels hiervan zijn van toepassing op de overeenkomst.

Inhoud van de distributieovereenkomst

De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld, maar bij het opstellen daarvan moet ervoor worden gewaakt dat bepalingen niet in strijd zijn met de wet. Dit betekent dat de distributieovereenkomst niet in strijd mag zijn met het mededingingsrecht. Dit is het geval wanneer de vrije concurrentie in het geding komt, bijvoorbeeld als de leverancier aan zijn distributeurs dwingend bepaalde verkoopadviesprijzen oplegt.

Een distributieovereenkomst opstellen

Een distributieovereenkomst opstellen is dus noodzakelijk om de rechten en plichten van zowel de leverancier als de distributeur te waarborgen. De belangrijkste zaken die onder meer opgenomen kunnen worden in de overeenkomst zijn:

  • Gegevens van leverancier
  • Gegevens van distributeur
  • Productomschrijving
  • Geldigheidsduur van de overeenkomst
  • De markt/het afzetgebied van de producten/diensten
  • Minimale afnameplicht
  • Geheimhoudingsplicht
  • Aansprakelijkheidsregelingen
  • Afspraken over contract beëindiging (contractenrecht en verbintenissenrecht)
  • Geschillenregeling

Exclusief en selectief distributiestelsel

Het distributiestelsel dat u voor ogen heeft, is bepalend voor de relatie die u aangaat met uw distributeurs. Een exclusief distributiestelsel houdt in dat de distributeur met uitsluiting van andere distributeurs in een bepaald geografisch gebied goederen mag verkopen. Daarnaast is het ook mogelijk om een selectief distributiestelsel in het leven te roepen. Dit betekent dat er eisen worden gesteld aan de kwaliteiten van de distributeur. Het gevolg is dan dat de distributeurs alleen goederen mogen leveren aan consumenten of aan andere erkende (tot het selectieve distributiestelsel toegelaten) distributeurs.

Opzegtermijn van de distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst. Een distributieovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, mag in de regel niet tussentijds worden opgezegd. Een distributieovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, mag wel tussentijds worden opgezegd. In welk geval opgezegd kan worden, hangt echter ook af van de omstandigheden van het geval.

De contractenrecht en mededingingsrecht advocaten van CKH Advocaten

Het opstellen van een distributieovereenkomst is een complexe aangelegenheid. Laat uw overeenkomst daarom opstellen door een gespecialiseerde advocaat distributieovereenkomst van CKH Advocaten.

Bij CKH Advocaten wordt intensief samengewerkt tussen de advocaten die zijn gespecialiseerd in het mededingingsrecht en het contractenrecht. De contractenrecht en mededingingsrecht advocaten van CKH Advocaten zijn in staat om u te voorzien van advies over de inhoud van een distributieovereenkomst.

Aan de andere kant staan de contractenrecht en mededingingsrecht advocaten u ook bij als u schade ondervindt door de gevolgen van een onrechtmatige opzegging van de distributieovereenkomst. De specialisten van CKH Advocaten adviseren u graag over de mogelijkheden.

Meer informatie over de distributieovereenkomst wet? Neem contact op

Bent u betrokken bij een conflict of wilt u alvorens het tekenen van een distributieovereenkomst advies van onze advocaten? Neem hiervoor dan spoedig contact op met CKH Advocaten. Wij voorzien u graag van degelijk advies en ondersteunen u waar nodig in het bijbehorende proces.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Distributieovereenkomsten specialisten