Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Veel ondernemers doen zaken met elkaar. Dit kan een samenwerking zijn over de ontwikkeling van software of de ontwikkeling van een product. In een samenwerkingsovereenkomst worden afspraken over de samenwerking tussen partijen vastgelegd, zoals de aard, het doel en de duur van de samenwerking, maar ook de vergoedingen, de taakverdeling en de aansprakelijkheid. Men kan een dergelijk samenwerkingscontract opstellen in diverse vormen.

Joint venture

Een bekend voorbeeld van een samenwerking betreft de joint venture. Bij een joint venture bundelen twee ondernemingen hun krachten en delen zij hun kennis en ervaring. Zelfs wanneer u een goede relatie heeft met de organisatie waarmee u een samenwerking aangaat, geldt dat de afspraken omtrent de joint venture moeten worden vastgelegd in een overeenkomst. Hiermee wordt veel onzekerheid weggenomen. In deze vorm van een samenwerkingsovereenkomst behoudt ieder zijn bedrijf en gaan zij enkel een samenwerking aan om elkaar en de organisatie te versterken.

VOF (Vennootschap onder firma)

De VOF is een ander bekend voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst. Uitgeschreven staat VOF voor de vennootschap onder firma. De tussen de vennoten gemaakte afspraken worden vastgelegd in een VOF-contract. Een VOF-contract is dus een samenwerkingsovereenkomst waarbij de vennoten afspraken maken over de onderneming die zij gezamenlijk zullen voeren. Bij een VOF wordt gezamenlijk onder één handelsnaam naar buiten getreden.

Het succes van een VOF hangt af van goede afspraken die schriftelijk vastgelegd moeten worden. Laat de afspraken daarom door de contractenrecht advocaten van CKH Advocaten vastleggen. Zij zijn gespecialiseerd in het opstellen en onderhandelen van VOF-contracten en dragen op die manier bij aan het succes van uw samenwerking. 

Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht (Ovo)  is een overeenkomst waarbij opdracht wordt gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Zo zal een zzp’er een opdracht verkrijgen om een bepaalde dienst te leveren zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. In dat geval bestaat er een samenwerking tussen de opdrachtgever en de zzp’er.

Het is van belang dat bij een overeenkomst van opdracht heldere afspraken worden gemaakt over de manier waarop de zzp’er wordt ingezet. Een zzp’er is immers geen werknemer. Wanneer er geen sprake is van een opdracht in loondienst, dan raden wij aan om een Ovo op te stellen.

Andere samenwerkingen

Andere samenwerkingen zijn de agentuurovereenkomst en de distributieovereenkomst.

Wat staat er in een samenwerkingscontract?

Om een samenwerkingscontract correct op te stellen moeten er een aantal zaken helder zijn. Allereerst is het belangrijk te weten om wat voor samenwerking het gaat. Vanuit daar kunnen de belangrijkste zaken opgenomen worden in het contract, zodat afspraken en regels duidelijk worden voor de betrokken partijen.

Deze zaken kunnen opgenomen in het samenwerkingsovereenkomst als voorbeeld:

 • De aard van de samenwerking
 • De rechten en plichten van de betrokken partijen
 • De gezamenlijke visie
 • De startdatum van de samenwerkingsovereenkomst
 • Bepaalde of onbepaalde tijd
 • Het recht van ontbinding
 • De vergoedingsplicht tussen beide partijen
 • De datum van vergoedingsfacturatie
 • De betalingstermijn
 • Eventuele gevolgen bij niet nakomen van financiële verplichtingen
 • Intellectueel Eigendomsrecht
 • Geheimhoudingsplicht
 • Relatie- en/of concurrentiebeding bij beëindiging contract

De contractenrecht specialisten van CKH Advocaten

Het opstellen van een overeenkomst vergt expertise en ervaring. De contractenrecht advocaten van CKH Advocaten denken met u mee en adviseren u over de inhoud van het contract. Bij CKH Advocaten vindt u veel specialismen onder één dak. Zo werken de advocaten die zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en het ondernemingsrecht nauw met elkaar samen, zodat u altijd de beste dienstverlening krijgt.

Hulp nodig bij uw samenwerkingscontract? Neem nu contact op

Ondervindt u problemen met een samenwerking of gaat u binnenkort een nieuwe samenwerking aan? CKH Advocaten staat u bij in het correct opstellen van essentiële contracten en geeft waar nodig advies tijdens het proces. Wij kunnen u op diverse kantoren door Nederland ontvangen voor een persoonlijk gesprek. Vul ons contactformulier in en onze advocaten contractrecht nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Samenwerkingsovereenkomst specialisten