IT recht

IT recht

Door de voortgaande digitalisering en technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie in onze samenleving wordt het IT-recht (informatietechnologie) steeds belangrijker. Het IT-recht bestaat uit een complexe verzameling van wetten en jurisprudentie dat de interactie tussen mens, recht en de digitale wereld regelt.

Met name spelen het intellectueel eigendomsrecht (merken, auteursrechten), domeinnamen, het contractenrecht (IT-contracten), het privacyrecht (de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt) en het media- en entertainmentrecht (publicatie op het internet) een belangrijke rol in het IT-recht.

Online en digitale bescherming

Vandaag de dag is het internet de ruggengraat van vrijwel iedere onderneming. Belangrijke en vertrouwelijke persoonsgegevens, dossiers en bedrijfsinformatie staan opgeslagen in uw digitale wereld. Hackers en kwaadwillende worden steeds slimmer in hun online vakgebied en de AVG vraagt steeds meer van u. Daarom is het van groot belang uw online omgevingen zo goed mogelijk te beschermen. Er is dan ook een grote kans dat u dikwijls te maken krijgt met IT recht.

Het IT recht omvat onder meer systeembescherming, informatiebescherming, AVG-bescherming, softwarebescherming. CKH Advocaten staat u bij in de bescherming van uw bedrijfsgeheimen.

Privacyrecht

Privacyrecht is overal om ons heen, want tegenwoordig moeten er steeds meer gegevens beschermd worden. Zeker online kunnen persoonlijke gegevens (AVG) binnen een mum van tijd verloren gaan of misbruikt worden door derden. Privacyrecht regelt hoe gegevens met betrekking tot natuurlijke personen gebruikt en opgeslagen mogen worden. Gebruiken of opslaan hiervan kan leiden tot hoge boetes en grotere risico’s. CKH Advocaten kan u in het kader van de privacywetgeving op alle vlakken adviseren en bijstaan.

Eigendomsrecht

Wanneer u kostbare investeringen doet wilt u deze logischerwijs veiligstellen. Bij inbreuk op uw eigendommen, waaronder uw merk of handelsnaam, kunt u advies inwinnen bij onze advocaten. Wij adviseren, bemiddelen en onderhandelen in uw naam. Welke doelen u ook voor ogen heeft, wij doen er alles aan om dit proces in uw voordeel te laten verlopen. Samen met u bespreken we de beste strategie om dit te kunnen realiseren.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u zelf inbreuk heeft gemaakt op het eigendomsrecht van een andere partij of hier vermoedens over heeft. CKH Advocaten kan dit voor u onderzoeken, waarbij we ook kijken naar eventuele nieuwe mogelijkheden om uw merk sterk neer te zetten zonder mogelijkheden tot privacy-inbreuk.

IT en contracten

Een belangrijk onderdeel van het IT-recht is de manier waarop ondernemingen hun IT inzetten. Zo zullen IT-projecten, zoals de ontwikkeling van software en de outsourcing van IT, worden vastgelegd in complexe contracten. Daarnaast worden contracten gesloten om het eigendom van de software te regelen en om data en hardware in licentie te geven of te verkopen. Het is van groot belang dat afspraken over de outsourcing van IT en de samenwerking over de ontwikkeling, het onderhoud en/of de distributie van software zijn vastgelegd in goede overeenkomsten. 

De IT-recht specialisten van CKH Advocaten

De advocaten van CKH hebben specialistische kennis over het IT-recht. Zij hebben ruime ervaring in het opstellen van en het onderhandelen over de meest uiteenlopende IT-overeenkomsten. De specialisten van CKH Advocaten beschikken daarnaast over het commerciële en technische inzicht om u op snelle, slagvaardige en efficiënte manier te voorzien van advies.

Bij CKH werken de advocaten die zijn gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, het privacyrecht, het contractenrecht en het ondernemingsrecht nauw met elkaar samen. De IT-recht advocaten van CKH Advocaten denken met u mee en zijn daardoor in staat om u te voorzien van helder advies over de inhoud van uw IT-contracten.

Vraag advies van CKH Advocaten

Heeft u advies nodig van CKH Advocaten omtrent zaken die betrekking hebben op het IT-recht? Wij staan u graag bij. U kunt al uw informatie achterlaten in ons contactformulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de situatie te bespreken.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze IT recht specialisten