Arbeidsrecht

Dynamisch
Arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied. Waar de belangen van werkgever en werknemer vaak haaks tegenover elkaar staan. Waarbij zowel werkgever als werknemer er goed aan doen om te kiezen voor duidelijke arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden. Helderheid vooraf. Vooral ook ter voorkoming van kostbare en langdurige gerechtelijke procedures achteraf. Maar arbeidsrecht is meer. Denk aan het begeleiden van de betrokkenen in een re-integratietraject, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Of het adviseren van een ondernemingsraad in het kader van een voorgenomen fusie of overname. Of het begeleiden van een collectiefontslagprocedure voor werkgevers om bedrijfseconomische redenen. Nogmaals, een dynamisch gebied.

Arbeidsrelatie centraal
Bepaalde zaken worden steeds belangrijker binnen het arbeidsrecht. Zoals de uitleg van de cao, de begeleiding van de wijzigingen van arbeidsvoorwaarden en de arbeidsrechtelijke problematiek bij overnames of fusies van bedrijven. Zaken waar wij zeer ervaren en bedreven in zijn. Daarnaast kan arbeidsrecht ook betrekking hebben op geschillen met uitvoeringsinstanties (UWV/Sociale Verzekeringen, WIA), of bijvoorbeeld op het begeleiden van ambtenaren in geschillen van arbeidsrechtelijke aard. Voor ons staat daarbij altijd de arbeidsrelatie centraal.

Onze gespecialiseerde advocaten:

Mail of bel ons direct!
072 511 40 32