Bank verplicht tot aanbieden betaalrekening rechtspersoon

Bank verplicht tot aanbieden betaalrekening rechtspersoon

 

In principe heeft iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zelf de keuze óf hij/zij een contract sluit en met wie hij/zij een contract sluit. Het Hof Amsterdam bepaalde echter op 21 januari 2020 dat deze vrijheid voor banken niet onbegrensd geldt.

Banken hebben namelijk volgens het Hof een bijzondere zorgplicht ten opzichte van derden (niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen). Banken hebben immers een belangrijke maatschappelijke rol in het betalingsverkeer. Zowel voor een natuurlijk persoon als voor een rechtspersoon is het bijvoorbeeld haast onmogelijk om zonder betaalrekening deel te nemen aan de maatschappij. Een bedrijf exploiteren zonder betaalrekening lukt haast niet, zeker nu het kabinet contante betalingen van boven de €3.000,00 wil verbieden.

Op 5 november 2021 heeft de Hoge Raad dan ook bevestigd dat een bank onder bijzondere omstandigheden kan worden verplicht om een contractuele relatie aan te gaan met een rechtspersoon. Dit gold voorheen al met betrekking tot natuurlijke personen.

De zaak waarin de Hoge Raad dit oordeel van het Hof heeft bevestigd, betreft een geschil tussen ING Bank en Yin Yang c.s. Yin Yang c.s. exploiteren sinds 1994 een erotisch ontmoetingscentrum. Bezoekers kunnen tegen betaling van entreegeld gebruik maken van diverse voorzieningen in de club. Yin Yang c.s. bankierden bij de ING Bank en hadden met de ING Bank een overeenkomst gesloten over het verpakt afstorten van contante gelden, omdat hun bezoekers veelal contant betaalden.

In 2015 trof de politie in het kader van een doorzoeking in de club onder meer drugs en contant geld aan. Dit was reden voor ING Bank om nader onderzoek naar Yin Yang c.s. te doen. In 2017 besloot ING Bank dat zij de overeenkomst verpakt afstorten met Yin Yang c.s. wilde opzeggen en dat zij de bancaire relatie met Yin Yang c.s. wilde beëindigen, nu zij geen vertrouwen erin had dat Yin Yang c.s. hun rekeningen niet gebruikten voor het witwassen van gelden. Yin Yang c.s. konden zich in dit besluit van ING Bank niet vinden en stapten naar de rechter.

Het Hof oordeelde dat het feit dat geen legitimatie van de klanten van Yin Yang c.s. werd gevraagd, het feit dat een groot deel van de betalingen door klanten van Yin Yang c.s. contant plaatsvonden en het feit dat Yin Yang c.s. opereren in een integriteitsgevoelige branche, meebrengt dat ING Bank mocht weigeren om een overeenkomst verpakt afstorten aan te gaan, omdat het risico op witwassen redelijkerwijs te groot is. Echter, is het voor Yin Yang c.s. vrijwel onmogelijk om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, laat staan om een bedrijf te exploiteren, zonder te beschikken over een betaalrekening bij een bank. Daarom kon volgens het Hof het aanhouden van een betaalrekening niet worden geweigerd.

Heeft u ook een geschil met uw bank over het beëindigen van uw betaalrekening of bancaire relatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met mr. M.M.H. Sangers of een van onze andere specialisten via telefoonnummer 020-7920122.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten