BREXIT VOORLOPIG GEEN EXIT? OF TOCH WEL?

BREXIT VOORLOPIG GEEN EXIT? OF TOCH WEL?

Op 29 maart 2019 verlaat het VK de EU. ​​​​​​​Het Brexit-akkoord zal ook het Nederlandse bedrijfsleven raken. Een korte opsomming van zaken die als eerste in het oog springen.

Transitieperiode
Een van de besluiten in het scheidingsakkoord is dat er een overgangsperiode gaat gelden tussen het formele moment waarop het VK de EU moet verlaten, 29 maart 2019, en december 2020. In die periode zullen de EU-wetten blijven gelden. Komt men er niet uit, dan zal hoogst waarschijnlijk de transitieperiode worden verlengd. Welke exacte gevolgen de Brexit heeft, zal dus sterk afhankelijk zijn van de exacte afspraken die het VK (nog) met de Europese Unie zal gaan maken.

Douane-unie
Het VK blijft dus – in ieder geval tijdelijk – onderdeel van de Europese douane-unie. Een douane-unie is een samenwerking tussen landen waarmee vrij verkeer van goederen wordt geregeld. Landen in een douane-unie hanteren dezelfde import- en exporttarieven ten opzichte van landen buiten die samenwerking. Na de Brexit zullen dus geen (extra) invoerrechten betaald hoeven te worden en zullen er ook geen nieuwe douaneformaliteiten nodig zijn in de handel tussen de EU en het VK. Goed nieuws dus.

Maar let op; dit betekent niet, dat daarmee niéts zal gaan veranderen voor de handel tussen- en met het VK. Een douane-unie lost namelijk niet álle grensproblemen op voor ondernemers. Er zullen bijvoorbeeld wel (extra) grenscontroles komen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit zal dan ongetwijfeld ook extra kosten, heffingen en papierwerk (rompslomp) met zich meebrengen.

IE / IP
De meeste registratieregels voor IE, merken en modellen kennen een Europese basis. Zullen deze ook na de Brexit blijven gelden en dus bescherming bieden in het VK (wat nu wel het geval is)? Ja! Enige tijd geleden zijn door de Europese Commissie conceptafspraken gemaakt met betrekking tot de gevolgen van de Brexit voor merkregistraties. Deze afspraken komen er in het kort op neer dat reeds geregistreerde EU merken en Gemeenschapsmodellen na 29 maart 2019 geen hinder van de Brexit zullen ondervinden. Voor deze merk- en modelregistraties wordt ook een transitieperiode (overgangsperiode) ingevoerd. Dit betekent dat de EU registratie tot 31 december 2020 geldig blijft in het VK. Na deze datum wordt in het VK automatisch een nationaal recht verkregen dat identiek is aan het EU recht. De bestaande EU registratie is dan uiteraard nog wel steeds geldig voor alle andere landen van de EU, maar met uitzondering van het VK. Voor het VK wordt dan een nationaal recht verkregen. Er zal dus geen verlies van rechten optreden.

AVG / Privacy
Voor de AVG wet- en regelgeving (privacy) zal één en ander vergelijkbaar gelden. Na de Brexit geldt de AVG niet meer (automatisch) voor het VK.

Contracten
Het verdient dus aandacht om goed te kijken naar de inhoud van bestaande en nieuw op te stellen contracten. Wat voor een invloed zal de Brexit daarop hebben? Hoe staan zaken geregeld met betrekking tot IE, AVG, privacy, etc.? Wat staat opgenomen als regeling ingeval van geschillen of disputen? Probeer in nieuwe contracten (en uiteraard ook bestaande, als dat mogelijk is) clausules op te nemen die inspelen op de komende Brexit, verklaar het Nederlandse recht bijvoorbeeld van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd. Het kan namelijk zo zijn (bij bestaande contracten) dat als gevolg van de Brexit het Engelse recht ‘opeens’ van toepassing wordt ingeval van een dispuut omdat de territoriale werking eindigt. En het Engelse recht legt overeenkomsten bijvoorbeeld heel anders uit dan Europees en Nederlands recht. Belangrijk!

U ziet het, zomaar maar een aantal zaken die de moeite waard is om aangestipt te worden. En natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen. Heeft u (als ondernemer) dan ook vragen over de aanstaande Brexit? Wij hebben een speciale Brexit-desk voor al uw vragen.

Evert Hoekstra
Advocaat/Partner CKH Advocaten
Trademark Attorney Registreermijnmerk.nl

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten