Clubhouse en privacy

Clubhouse en privacy

 

Nieuw, hip en happening: Clubhouse. Clubhouse is een nieuw social media platform dat vrij eenvoudig werkt. De gebruikers van Clubhouse kunnen namelijk live en online – als ware in een café –  gesprekken met elkaar voeren, zonder chat of beeld. En dat slaat aan, want Clubhouse ziet haar gebruikersaantallen sterk toenemen. Maar er zit een adder onder het gras. De applicatie blijkt namelijk niet zorgvuldig met de privacy van haar gebruikers om te springen.

Contactgegevens delen van derden zonder toestemming
Een van de grootste problemen met Clubhouse betreft het delen van de contactlijsten van gebruikers van Clubhouse. Dat werkt als volgt. Zodra de applicatie is gedownload, wordt gevraagd om de contactenlijst met Clubhouse te delen. Op deze manier kunnen gebruikers namelijk vrienden uitnodigen om ook van Clubhouse lid te worden. Clubhouse wil op deze manier kunnen nagaan wie al een account heeft, zodat leden niet opnieuw uitgenodigd kunnen worden.

Het delen van adresboeken kan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) problematisch zijn. Een vermelding in een adresboek is namelijk een persoonsgegeven van die contactpersoon. Op zich is er geen probleem dat deze persoonsgegevens in uw telefoon zijn opgeslagen omdat het persoonlijk gebruik betreft en/of omdat de contactpersoon daar toestemming aan u voor heeft gegeven, maar zodra de contactgegevens in een adresboek worden gedeeld met anderen, dan is daar op grond van de AVG in principe geen reden voor. Juridisch gezegd: er is geen doelbinding.

Dit is dus wat Clubhouse doet: Clubhouse maakt gebruik van de contactenlijst in de telefoon van de gebruikers om te herkennen wie er al gebruik maakt van de applicatie. Kennelijk vindt Clubhouse dat een gerechtvaardigd belang om na te gaan wie al een account heeft, maar daarbij gaat zij eraan voorbij dat het opbouwen van een database van contactgegevens zonder toestemming van de betrokkenen op grond van de AVG gewoonweg niet is toegestaan.

Gebrek aan transparantie
Clubhouse gaat eveneens de mist in door niet transparant te zijn naar haar gebruikers. In het privacy statement van Clubhouse worden nergens de contactgegevens vermeld. Bovendien is het privacy statement alleen in het Engels opgesteld, terwijl het privacy statement in een begrijpelijke taal opgesteld moet worden.

Het is ook niet duidelijk wat Clubhouse nu precies doet met cookies en trackers. Clubhouse geeft enkel en alleen aan dat het data verzamelt met behulp van cookies en trackers, maar nergens wordt duidelijk welke cookies en trackers gebruikt worden, laat staan welke data verzameld worden en aan wie de data doorgegeven worden.

Hoe nu verder met Clubhouse?
Als Clubhouse wil blijven als social media, dan zal Clubhouse in ieder geval direct moeten staken met het gebruik maken van contactenlijsten in telefoons van gebruikers. Daarnaast doet Clubhouse er goed aan om het privacy statement drastisch aan te passen. Het is anders niet de vraag of, maar wanneer Clubhouse boetes opgelegd zal krijgen. De Duitse evenknie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in ieder geval stevige kritiek geuit op Clubhouse.

Dat Clubhouse overigens niet volledig zorgvuldig met privacy omgaat, betekent uiteraard niet dat u niet met Clubhouse aan de slag kunt gaan. Het gaat er om dat u zich bewust bent van wat social media, zoals Clubhouse, met uw data doen, zodat u een risicoschatting kan maken. Kortom, bestudeer het privacy statement en de gebruikersvoorwaarden goed voordat u met social media aan de slag gaat.

Vragen over privacy, AVG of social media?
Neem dan contact op met onze privacyadvocaat de heer mr. S.R. van der Boom op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 5) of per e-mail: vanderboom@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten