Contractenrecht en algemene voorwaarden

Een status apart
Het contractenrecht neemt op ons kantoor een bijzondere plaats in. Wij zien dit als een apart rechtsgebied, ook al staan het beoordelen of opstellen contracten vaak centraal bij andere rechtsgebieden. Want een goed zakelijk contract opstellen vereist expertise, inzicht, ervaring en (niet te onderschatten) gevoel voor de materie waar het contract over moet gaan. Meedenken, rechercheren, kritisch adviseren en aanvoelen waar de pijnpunten kunnen zitten.

Algemene voorwaarden
Contractenrecht is bovenal: zekerheid kunnen bieden. Het afbakenen van de belangen van de cliënt. Die je het beste kunt waarborgen met solide en duidelijke algemene voorwaarden. Een zakelijk aspect dat vaak door ondernemers wordt onderschat, wordt vergeten of van weinig belang wordt beschouwd, terwijl er zakelijk zo enorm veel voordeel mee kan worden behaald! Laat uw bestaande voorwaarden eens nakijken of updaten door onze experts. Of misschien wordt het zelfs tijd om geheel nieuwe voorwaarden te laten ontwerpen en opstellen?

Gespecialiseerde advocaten:

Mail of bel ons direct!
072 511 40 32