Een echtscheiding, hoelang duurt dat eigenlijk?

divorce

Als eenmaal de beslissing is genomen om te gaan scheiden, is de echtscheiding meestal iets wat echtgenoten snel willen regelen. Ieder wil weten waar hij aan toe is, het huwelijk kunnen afsluiten en verder kunnen gaan met het opbouwen van een eigen toekomst. Eén van de meest gestelde vragen aan onze familierechtadvocaten is dan ook hoe lang het duurt om te scheiden. Hierop is echter geen eenduidig antwoord. De duur van een echtscheidingsprocedure varieert afhankelijk van verschillende factoren en kan voor iedere echtscheiding anders zijn. In dit artikel bieden we een overzicht van de verschillende juridische stappen in het echtscheidingsproces en schetsen we een realistisch tijdsbestek.

Afspraken

De eerste juridische stap in het echtscheidingsproces is het opstellen van een echtscheidingsconvenant en (ingeval van minderjarige kinderen) een ouderschapsplan. Als echtgenoten gezamenlijk afspraken kunnen maken over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap1 zoals bijvoorbeeld de woning en de inboedel, dan kan er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld. Ingeval er minderjarige kinderen betrokken zijn dient er ook een ouderschapsplan te worden opgesteld waarin afspraken worden gemaakt over onder andere de hoofdverblijfplaats, zorgverdeling en kinderalimentatie. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan dienen samen met een echtscheidingsverzoek door een advocaat bij de rechtbank te worden ingediend.

Verzoek tot echtscheiding

De tweede juridische stap is het indienen van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. De tijd die nodig is om dit verzoek in te dienen is met name afhankelijk van de complexiteit van de echtscheiding. Ingeval echtgenoten gezamenlijk tot afspraken komen kan er snel een gezamenlijk verzoek bij de rechtbank worden ingediend. Indien er in eerste instantie geen overeenstemming wordt bereikt, kan worden geprobeerd om alsnog tot afspraken te komen. Dit kan door mediation of onderhandelingen. Soms kan in een viergesprek (waarbij iedere echtgenoot wordt bijgestaan door een eigen advocaat) toch nog tot bestendige afspraken worden gekomen. Mocht het onverhoopt niet lukken, dan kan één van de echtgenoten een eenzijdig verzoek indienen bij de rechtbank.

Gezamenlijk verzoek
Indien partijen gezamenlijk afspraken maken omtrent de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de kinderen kan een advocaat in een kort tijdsbestek een convenant en ouderschapsplan opstellen. Deze kunnen samen met een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. Bij een gezamenlijk verzoek duurt de procedure bij de rechtbank korter. Als er geen minderjarige kinderen zijn betrokken kan de rechtbank de zaak zonder zitting afdoen. Het verzoek tot echtscheiding is dan eigenlijk een schriftelijke procedure. De rechtbank beoordeelt doorgaans binnen een paar weken het verzoek en spreekt de echtscheiding uit.

Eenzijdig verzoek
Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan één van de echtgenoten met een eigen advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Het verzoekschrift wordt door de deurwaarder betekend aan de andere echtgenoot. De andere echtgenoot moet zich met een advocaat stellen bij de rechtbank en krijgt vervolgens een termijn van een aantal weken om een verweerschrift in te dienen. Bij dit verweer kan de andere echtgenoot ook zelfstandige verzoeken doen ten aanzien van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of een regeling omtrent de kinderen. Op het moment dat de schriftelijke stukken over en weer zijn afgerond zal de zaak op zitting komen. Bij de rechtbanken is het momenteel erg druk, waardoor het wel zes maanden tot een jaar kan duren voordat er een zitting wordt ingepland.

Voorlopige voorziening
Wel is het mogelijk om voor dingen die niet zolang kunnen wachten een spoedvoorziening aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan toevertrouwing van de kinderen, alimentatie of het uitsluitend gebruik van de woning. Een voorlopige voorziening of kort geding is doorgaans binnen zes weken op zitting. De rechter neemt dan een beslissing voor de duur van de echtscheidingsproces bij de rechtbank.

Inschrijving bij gemeente

De derde juridische stap is het inschrijven van de echtscheiding. De rechter spreekt de echtscheiding uit in een echtscheidingsbeschikking. U bent dan nog niet definitief gescheiden. De echtscheiding dient nog in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente te worden ingeschreven. De inschrijving kan pas drie maanden na de dag waarop de echtscheiding door de rechter is uitgesproken. Dit heeft te maken met de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Ingeval echtgenoten geen van beiden in hoger beroep willen kan een akte van berusting worden getekend, waardoor de drie maanden termijn niet hoeft te worden afgewacht en de echtscheiding kan worden ingeschreven. Een advocaat kan de akte van berusting opstellen en het verzoek tot inschrijving bij de gemeente indienen. Pas na inschrijving bij de gemeente is de echtscheiding definitief.

Conclusie

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag: “Hoe lang duurt een echtscheiding?”. De duur van een scheiding kan variëren afhankelijk van verschillende factoren en kan voor elk paar anders zijn. Een echtscheiding kan binnen enkele weken worden geregeld indien echtgenoten een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Ingeval er minderjarige kinderen zijn betrokken of indien er geen overeenstemming kan worden bereikt over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap zal de echtscheidingsprocedure een langere periode in beslag nemen. De doorlooptijd bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is vanwege de drukte bij de rechtbanken al snel driekwart jaar tot een jaar.

Contact

Kunt u advies, bemiddeling of mediation gebruiken bij uw echtscheiding? Neem dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten. Zij kunnen u adviseren over uw rechten en helpen bij de echtscheiding. Het is ook mogelijk om gezamenlijke juridische bijstand te krijgen, waarbij u samen met uw echtgenoot tot een echtscheiding kunt komen. Kijk voor onze voordelige pakketten op www.regelmijnscheiding.nl of neem contact op met onze familierechtadvocaten via nummer 072 – 011 77 09 of per e-mail: info@ckh-advocaten.nl

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten