Garantie: hoe zit het ook alweer?

Garantie: hoe zit het ook alweer?

 

Het komt geregeld voor dat een gekocht product binnen korte tijd gebreken begint te vertonen. “Heb ik garantie?”, is een vraag die op dat soort momenten vaak rijst. Als vervolgens tot de conclusie wordt gekomen dat door de verkoper geen garantie is gegeven, dan wel dat de garantietermijn verstreken is, dan wordt doorgaans gedacht dat een koper met lege handen staat. Dit is echter niet altijd het geval. In deze blog leest u hoe dat zit, waarbij het voor een goed begrip van de regels van belang is een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten garanties.

Drie soorten garanties
Er zijn drie soorten garanties. Deze betreffen (i) de fabrieksgarantie, (ii) de verkopersgarantie en (iii) de wettelijke garantie. De fabrieks- en verkopersgarantie zijn, zoals reeds uit de bewoordingen af te leiden, garanties welke door de verkoper dan wel de fabrikant aan een koper worden gegeven. Deze garanties betreffen een soort service van hun zijde, welke op vrijwillige basis door hen wordt gegeven en daarom naar eigen goeddunken door hen kan worden ingevuld. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bepalen voor welke gebreken zij garantie verlenen, maar ook gedurende welke termijn.

Een koper heeft recht op een goed product
Op het moment dat vastgesteld wordt dat door een koper geen beroep op de fabrieks- of verkopersgarantie kan worden gedaan, betekent dit niet zonder meer dat deze koper geen (juridische) actie meer kan ondernemen. Op dit moment komt namelijk de wettelijke garantie om de hoek kijken. Deze wettelijke garantie houdt in dat je als koper recht hebt op een deugdelijk product. Maar wat is een deugdelijk product?

De wet zegt daarover het volgende. Een afgeleverd product moet aan de overeenkomst beantwoorden. In de kern komt dit erop neer dat een product de eigenschappen moet bezitten die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. Dit betreffen eigenschappen die voor een normaal gebruik van het product nodig zijn en waarvan de koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Bij de beoordeling of een product bovenstaande eigenschappen bezit dient rekening te worden gehouden met de aard van het product. Zo moet er onder andere worden gekeken naar de prijs, naar het merk, of het een nieuw of juist tweedehands product betreft en naar wat de normale levensduur van een dergelijk product is. De uitkomst van deze beoordeling zal daarom steeds van geval tot geval verschillen. Zo mag bijvoorbeeld – even heel zwart-wit gezien – van een auto uit 2021 met 50 kilometer op de teller verwacht worden dat deze langer mee gaat dan een auto uit 2000 waarmee reeds 300.000 kilometer is afgelegd. Ook mag natuurlijk verwacht worden dat een Rolex langer meegaat dan een Quartz horloge dat voor 25 euro is aangeschaft.

Daarnaast mag de koper ook verwachten dat het product de eigenschappen bezit die nodig zijn voor bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Doet een verkoper bepaalde toezeggingen, dan mag de koper verwachten dat de verkochte zaak aan deze toezeggingen voldoet, ook al heeft een ‘normale zaak’ deze eigenschappen niet (altijd). Zegt de verkoper dus dat de door hem verkochte telefoon bestand is tegen water en blijkt dit achteraf niet zo te zijn, dan mag de verkoper aan deze toezegging worden gehouden. Dat een vergelijkbare telefoon niet tegen water bestand is, doet hier dan niet aan af.

Afsluitend is het van belang om op de hoogte te zijn van het feit dat er in Nederland geen wettelijke garantietermijn bestaat. Dit komt omdat zoals gezegd elk product weer verschillend is en van een nieuwe wasmachine bijvoorbeeld een langere levensduur verwacht mag worden dan van een tweedehands telefoon.

Ziet u zich geconfronteerd met bovengenoemde problemen of heeft u andere contractenrechtelijke vragen, schroom dan niet om contact op te nemen met mr. P. Thole of één van onze andere collega’s van CKH Advocaten. Dit kan op telefoonnummer 072 – 511 40 32 of per e-mail: thole@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten