Gehuwd met een golddigger? Wat nu?

Gehuwd met een golddigger? Wat nu?

 

Niet lang na het sluiten van een huwelijk komt u erachter dat u bent gehuwd met iemand die enkel van uw geld heeft gehouden. Maar wat als u in dit geval bent gehuwd onder sluiting van huwelijkse voorwaarden, in welke voorwaarden een zogenaamd “alsof-beding” is opgenomen? Dit beding houdt in dat wanneer een huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, er verrekening van vermogen dient plaats te vinden waarbij ieder der echtgenoten gerechtigd is tot een waarde die zij zouden ontvangen wanneer er een algehele gemeenschap van goederen tussen echtgenoten had bestaan. Heel simpel gezegd: de golddigger ontvangt de helft van het vermogen van de echtgenoot.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de in de huwelijkse voorwaarden opgenomen afspraak (het “alsof-beding”) buiten beschouwing dient te blijven, waardoor de golddigger niet de helft van het vermogen van de echtgenoot ontvangt. Dit wanneer toepassing van deze afspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Recent heeft de rechtbank Limburg beslist dat toepassing van de tussen partijen overeengekomen huwelijkse voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Hierbij heeft de rechtbank rekening gehouden met diverse omstandigheden, waaronder de aard en inhoud van de huwelijkse voorwaarden en de wijze waarop deze voorwaarden tot stand zijn gekomen. In deze zaak waren dit de volgende omstandigheden:

  • Partijen hadden elkaar in 2017 leren kennen via een datingsite en waren eind 2017 met elkaar gehuwd;
  • Partijen hebben niet met elkaar samengewoond;
  • Nog niet eens twee jaar na het huwelijk diende de vrouw een verzoekschrift tot echtscheiding in;
  • In geval van afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden zou de man zijn boerderij en landbouwgronden moeten verkopen;
  • De man heeft tijdens het huwelijk vele uitgaven ten behoeve van de vrouw gedaan en werd geacht dit te doen;
  • De vrouw heeft de man valse beloftes gedaan;
  • Partijen hebben gezamenlijk geen vermogen opgebouwd;
  • De man heeft 40 jaar lang geboerd en vermogen opgebouwd;
  • De vrouw heeft niets bijgedragen aan het door de man opgebouwde vermogen;
  • Er zijn geen gezamenlijke kinderen opgevoed.

Gelet op deze omstandigheden was het de vrouw – aldus de rechtbank – niet om het huwelijk (inclusief kinderen krijgen en samenwonen) te doen, maar om door middel van het sluiten van het huwelijk en de daaropvolgende echtscheiding te beschikken over het geld van de man. Het verzoek van de vrouw om de man te veroordelen tot de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, is dan ook afgewezen.

Deze uitspraak van de rechtbank (te vinden onder het kenmerk ECLI:NL:RBLIM:2020:732) maakt dan ook duidelijk dat er mogelijkheden zijn om de toepassing van een in de huwelijkse voorwaarden opgenomen afspraak buiten beschouwing te laten, zij het wel onder zeer uitzonderlijke en goed gemotiveerde omstandigheden. Want in beginsel geldt nog altijd: afspraak is afspraak. Dus: “bezint eer gij bemint” is nog altijd een gezegde om in ogenschouw te nemen.

Heeft u vragen over dit artikel? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met advocaat mr. J.H.M. de Boer onder telefoonnummer 072 – 511 40 32 (optie 3).

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten