Het belang van een geheimhoudingsbeding

Het belang van een geheimhoudingsbeding

 

Lekken van informatie
Het nieuws staat er de afgelopen tijd bol van: het lekken van gevoelige persoonsgegevens. Of het nu gaat om het lekken van vertrouwelijke informatie over de politicus Wilders (door een agent) of het inkijken van de medische gegevens van realityster Barbie (door ziekenhuismedewerkers), het is schering en inslag. Met de introductie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 en de (nieuwe) Wet bescherming bedrijfsgeheimen op komst (in behandeling bij de Eerste Kamer), zijn geheimhoudingsbedingen tussen werkgevers en werknemers meer dan actueel (geworden).

Geheimhoudingsbeding
Om vertrouwelijke gegevens beter te beschermen komen werkgevers met hun werknemers doorgaans een geheimhoudingsbeding overeen op straffe van een boete. Door deze arbeidsrechtelijke verplichting is een werknemer minder snel geneigd om bepaalde bedrijfsgegevens zonder toestemming van een werkgever aan (bijvoorbeeld) concurrenten te geven. Daarnaast kan het bekendmaken van bijzonderheden van of over de werkgever leiden tot een dringende reden voor ontslag op staande voet, voor zover er natuurlijk nog sprake is van een dienstverband, en kan schending van bedrijfsgeheimen in bepaalde gevallen zelfs strafbaar zijn.

Geen geheimhoudingsbeding
Ook zonder een specifieke geheimhoudingsbepaling is het een werknemer niet toegestaan om vertrouwelijke informatie over zijn of haar werkgever naar buiten te brengen. Een werkgever kan zich dan beroepen op een onrechtmatige daad van de werknemer en dit kan gezien worden als niet goed werknemerschap. Een voorbeeld daarvan is een uitspraak van de rechtbank eerder dit jaar waarin het kopiëren van een database van kandidaten van een uitzendbureau door een (oud) werknemer als onrechtmatig is gekwalificeerd en dat deze werknemer ook aansprakelijk is voor de schade van de (oud) werkgever. Een geheimhoudingsbeding is overigens wel aan te bevelen om meer duidelijkheid te krijgen en te geven over de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie en dan kan een eventuele schending sneller leiden tot het opleggen van een boete.

Beschermingsmaatregelen
Genoeg beschermingsmaatregelen, zo lijkt het, maar toch komt het in de praktijk geregeld voor dat vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen. Daar komt bij dat uit de rechtspraak van de afgelopen jaren veelal is op te maken dat het maar moeilijk is om een overtreding van een geheimhoudingsbepaling en of het delen van vertrouwelijke informatie met derden aan te tonen. Vaak kan een werkgever niet concreet maken welke geheime kennis een werknemer met een derde heeft gedeeld. Dit alles nog los van de tijd en kosten die een procedure met zich brengen. Het advies is dan ook om zo veel mogelijk voorzieningen te treffen om schending van het delen van vertrouwelijke gegevens tegen te gaan, zoals het extra beveiligen van de bedrijfsgegevens en werknemers meer bewust te maken van de gevolgen. Zeker met het oog op de AVG en de (hoge) boetes die werkgevers riskeren bij het onrechtmatig verspreiden van (persoons)gegevens. Goed opletten dus!

Wet bescherming bedrijfsgeheimen
Met de komst van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen komt er (eindelijk) een wettelijk kader voor de bescherming van (geheime) bedrijfsinformatie en wordt (meer procesmatig) duidelijk gemaakt welke vorderingen er op grond van deze wet ingesteld kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is een verbod op het gebruik van bedrijfsgeheimen. Het wordt straks voor zowel een werkgever als een werknemer meer inzichtelijk welke mogelijkheden en risico’s er zijn bij schending van bedrijfsgegevens. Op grond van deze wet kan er sneller opgetreden worden tegen het verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Een eventueel geheimhoudingsbeding kan daarin meegenomen worden. Om een beroep op deze wet te (kunnen) doen is het ook belangrijk dat er beschermingsmaatregelen genomen worden om schending te voorkomen, zodat het overeenkomen van een zogenaamde geheimhoudingsovereenkomst (nog) steeds van groot belang is (en blijft).

Wilt u meer advies over geheimhouding al dan niet in combinatie met overige contractuele bedingen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. J.W.L. Vader via telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 3) of per e-mail: vader@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten