Incasso kort geding: vordering op de schuldeiser

Incasso kort geding: vordering op de schuldeiser

 

Elke ondernemer heeft wel een wanbetaler. De wanbetaler voldoet zijn factuur niet of niet tijdig. Als ondernemer heb je cashflow nodig om investeringen te doen of de gewone maandelijkse lasten te betalen. Vaak heeft de ondernemer al actief contact gezocht met zijn schuldenaar. Nadat het innen van de vordering niet gelukt is, wordt de zaak uitbesteed aan een incassoadvocaat.

De incassoadvocaten van CKH Advocaten zijn gepokt en gemazeld in het incasseren van geldvorderingen. In de regel beginnen wij met het sturen van een sommatiebrief. Indien nodig treffen wij een betalingsregeling. Biedt dat geen soelaas, dan pakken wij graag door.

Juridische procedure
Wij kunnen (dreigen met) het faillissement van de schuldenaar aanvragen. Als de schuldenaar niet failliet wil gaan, komt hij in de regel wel over de brug. Een andere optie is het starten van een incassoprocedure. Dat kan in een vorm van een gewone juridische procedure of een incasso kort geding bij de voorzieningenrechter (rechter in kort geding). Een incasso kort geding is een snelle en eenvoudige manier om de vordering door de rechter te laten toetsen, maar let op: daar zitten de nodige haken en ogen aan.

Aanspannen van een incasso kort geding
Om de vordering te innen via een incasso kort geding moet er aan een aantal vereisten worden voldaan, zijnde:

1. Het moet gaan om een onbetwiste vordering. De schuldeiser mag de vordering wel deels betwisten, maar niet in zijn geheel. De vordering moet onderbouwd kunnen worden met bewijs (denk hierbij aan overeenkomsten, facturen, sommaties).
2. De schuldeiser moet bij aangetekende brief of deurwaardersexploot zijn gesommeerd tot betaling van de vordering. Bij de sommatiebrief zal een concept dagvaarding moeten worden meegestuurd waaruit de datum en de tijd van de zitting volgt.
3. Er dient een spoedeisend belang te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de ondernemer in financiële moeilijkheden raakt als gevolg van de wanbetaling.

Verschillende rechtbanken, onder andere de rechtbank Amsterdam en de rechtbank Noord-Holland, bieden de incasso kort geding procedure. Voor een kort geding procedure dienen beide partijen te worden bijgestaan door een advocaat. De procedure verloopt vrijwel hetzelfde als een normale juridische procedure. De zitting wordt wat eerder gepland. De dagvaarding wordt na een aangetekende brief naar de rechtbank gestuurd, waarna een datum voor een mondelinge behandeling wordt toegewezen.

De wijze van de mondelinge behandeling is afhankelijk of de schuldeiser komt opdagen. Indien de schuldenaar komt opdagen en verweer voert, is de zaak al snel te gecompliceerd voor een incasso kort geding en is de kans klein dat de vordering wordt toegewezen. Dan heb je als schuldeiser niets en moet je een nieuwe reguliere incassoprocedure starten. In een reguliere incassoprocedure, ook wel bodemprocedure genoemd, kan de eis van de vordering nog worden gewijzigd en hebben partijen een breder pallet aan mogelijkheden. Een kortgedingprocedure is in principe bedoeld om een voorlopige voorziening te krijgen. Dit betekent dat de rechter slechts een voorlopig oordeel geeft. Het kan dus zijn dat de vordering daarna wordt getoetst door een bodemrechter. Het is dus van belang dat je als ondernemer goed wordt geadviseerd.

Bij vragen raadpleeg uw incassoadvocaat
Heb je als ondernemer een wanbetaler en wil je dat het geschil snel wordt opgelost. Onze advocaten hebben jarenlang ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van incasso. Wij zijn betrokken bij onze cliënten en denken als ondernemers.

In Alkmaar kun je daarvoor terecht bij mrs. K. Meijer (lid van de Vereniging van Incassoadvocaten), N. Lubach of S.R. van der Boom, die allen een groot trackrecord hebben op het gebied van incasso’s. Zij zijn bereikbaar onder nummer 072 – 511 40 32. Indien u liever een e-mail stuurt, dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw e-mail versturen naar: info@ckh-advocaten.nl.

In Amsterdam kunt u voor al uw incassovragen terecht bij mrs. D.B. den Hartog of C. Hofmans (lid van de Vereniging van Incassoadvocaten), eveneens echte incassoadvocaten, via telefoonnummer 020 – 792 01 22 of per e-mail: info-amsterdam@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten