Incassokosten incasseren

U komt het allemaal wel een keer tegen, een wanbetaler. Een persoon die zijn facturen niet of niet tijdig voldoet. Indien u actief achter uw debiteuren aangaat en uw vorderingen wenst te incasseren, maakt u als het goed is ook meteen aanspraak op incassokosten.

Consument
In de praktijk is het nu zo geregeld dat deze incassokosten voor consumenten bindend zijn verschuldigd nadat er een zogenaamde 14-dagen brief is verzonden. In die gevallen kunt u, mits alles correct is verlopen, altijd aanspraak maken op de incassokosten en hier zelfs een procedure voor aanhangig maken.

Bedrijven
Bij bedrijven is er geen sprake van dwingende regelgeving, daar zijn de bepalingen van regelend recht. Gevolg hiervan is dat er veel bedrijven zijn die alsnog (veel te laat of tijdens een procedure) uw factuur voldoen of een deelbetaling verrichten, zonder dat zij de incassokosten voldoen. U blijft achter met een kostenpost, want ofwel u gaat niet procederen voor “slechts” de incassokosten dan wel de rechterlijke macht compenseert de proceskosten in het geval er slechts wordt geprocedeerd om de incassokosten.

Hoge Raad
Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 10 juli 2015 kunt u dit laatste voorkomen. In artikel 6:44 BW is namelijk bepaald dat u ontvangen betalingen in eerste instantie in mindering mag brengen op de kosten, daarna de vervallen rente en vervolgens pas op de hoofdsom. De Hoge Raad heeft in voornoemd arrest bepaald dat de incassokosten nu eveneens onder de kosten als genoemd in voornoemd artikel 6:44 BW vallen.

Praktisch gezien kunt u hier een enorm voordeel uit halen. Immers, in plaats van incassokosten kunt u nu aanspraak maken op de hoofdsom ten aanzien van uw debiteur. Dit is een wezenlijk verschil, want de hoofdsom van uw vordering is over het algemeen veel eenvoudiger aan te tonen dan uw aanspraak op eventuele incassokosten.

Tot slot
Met dit arrest in de hand is er een duidelijk antwoord gekomen op de vraag wat te doen met incassokosten. Voordeel voor u als ondernemer is dat u uw schade fors kunt beperken bij het incasseren van uw vorderingen.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de heer mr. N. Lubach (072 – 511 40 32, keuzeoptie 5 of lubach@ckh-advocaten.nl).

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten