Juridische Aspecten van Verborgen Gebreken: wat je moet weten

Het kopen of verkopen van producten is een spannende onderneming, maar het brengt ook bepaalde juridische verplichtingen en risico’s met zich mee. In deze blog neem ik het kopen of verkopen van een boot als voorbeeld, maar hetzelfde principe is van toepassing op andere zaken.

Een van de meest voorkomende juridische kwesties die zich kunnen voordoen bij de aankoop van een boot, zijn verborgen gebreken. In deze blog zal ik de juridische aspecten van verborgen gebreken aan boten bespreken.

Wat zijn verborgen gebreken aan boten?

Verborgen gebreken zijn defecten of problemen met een boot die niet zichtbaar waren op het moment van aankoop, zelfs niet na een zorgvuldige inspectie. Deze gebreken kunnen variëren van mechanische problemen tot structurele schade, lekkages of andere tekortkomingen die de bruikbaarheid of veiligheid van de boot in gevaar brengen.

Welke rechten heb je nou eigenlijk?

Een boot moet voldoen aan de koopovereenkomst volgens artikel 7:17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Nou, een boot voldoet niet aan de overeenkomst als hij niet de eigenschappen heeft die normaal gebruik mogelijk maken zonder redelijke twijfel over hun aanwezigheid. Het is ook belangrijk om rekening te houden met welke informatie de verkoper heeft verstrekt. Ik licht dat toe.

Verkopersplichten bij verborgen gebreken

Als verkoper van een boot heb je de wettelijke plicht om de koper volledig en eerlijk te informeren over de staat van de boot. Dit omvat de openbaarmaking van eventuele verborgen gebreken die je kent of redelijkerwijs had moeten kennen. Het niet melden van bekende gebreken kan leiden tot juridische aansprakelijkheid en financiële consequenties.

Kopers verantwoordelijkheden bij het opsporen van verborgen gebreken

Aan de andere kant hebben kopers de verantwoordelijkheid om een grondige inspectie van de boot uit te voeren voordat ze tot aankoop overgaan. Hoewel het de verkoper is die verplicht is om verborgen gebreken te melden, kan het nalaten van een grondige inspectie leiden tot het missen van potentiële problemen. Kopers kunnen een maritieme deskundige inschakelen om hen te helpen bij de inspectie. Let wel: het inschakelen van een deskundige brengt de nodige kosten met zich mee.

Juridische stappen bij verborgen gebreken

Als een koper na de aankoop ontdekt dat er verborgen gebreken zijn aan de boot, moet hij stappen ondernemen om deze kwestie juridisch aan te pakken. Dit kan onder meer het informeren van de verkoper en het proberen tot een minnelijke schikking te komen. Als dat niet lukt, kunnen juridische stappen, zoals het starten van een rechtszaak, nodig zijn om (schade)vergoeding te verkrijgen. Heb je hier vragen over? Dan kan je contact opnemen met advocaat mr. Damian Bons (bons@ckh-advocaten.nl of 088 – 011 77 15).

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten