Kan een aandeelhouder onrechtmatig handelen door zijn vennootschap te verkopen?

Kan een aandeelhouder onrechtmatig handelen door zijn vennootschap te verkopen?

 

Het komt niet snel voor dat een enig aandeelhouder aansprakelijk wordt gehouden voor schade als gevolg van de verkoop van zijn vennootschap. Het staat een aandeelhouder immers in principe vrij om zijn aandelen in een vennootschap te verkopen. Toch dacht de rechtbank Amsterdam daar recent anders over. Op 2 november 2021 oordeelde de rechtbank namelijk dat de enig aandeelhouder wel degelijk aansprakelijk was voor de geleden schade van zijn schuldeiser doordat hij zijn vennootschap had verkocht. Wat heeft ervoor gezorgd dat de rechter tot het oordeel kwam dat de verkoper onrechtmatig heeft gehandeld door de vennootschap te verkopen? U leest het in deze blog.

Frustrerende verhaalsmogelijkheden
In bovengenoemde rechtszaak was sprake van meerdere auto leaseovereenkomsten, waaronder een financial leaseovereenkomst voor een Mercedes-Benz tussen de vennootschap en een leasemaatschappij. Na het vroegtijdig beëindigen van de leaseovereenkomsten door de vennootschap bleek dat niet alle leasetermijnen waren voldaan aan de leasemaatschappij. De vennootschap was dan ook nog een behoorlijk bedrag aan de leasemaatschappij verschuldigd. Om onder deze betalingsverplichting uit te komen werden de aandelen in de vennootschap door de eigenaar verkocht en overgedragen aan een derde, waarna de vennootschap binnen 50 dagen werd geliquideerd via een zogenaamde turboliquidatie.

De leasemaatschappij kon zich, als schuldeiser, logischerwijs niet vinden in de gefrustreerde verhaalsmogelijkheden en wenste van de enig aandeelhouder vergoeding van de geleden schade ten gevolge van de onbetaald gelaten leasetermijnen en bijkomende kosten. De rechter was het daarmee eens.

Aansprakelijkheid aandeelhouder
In feite staat het de aandeelhouder vrij om aandelen in de vennootschap te verkopen. Aangezien alle activiteiten en risico’s worden overgenomen bij de koop van een onderneming is het echter van belang dat er een gedegen vooronderzoek plaatsvindt.

In deze zaak heeft de verkoper willens en wetens het risico genomen dat de vennootschap niet zou kunnen instaan voor haar verplichtingen richting haar klanten. Dit werd bevestigd doordat de verkoper in het vooronderzoek signalen heeft gehad dat de vennootschap na verkoop haar verplichtingen niet meer zou kunnen nakomen naar haar schuldeisers. De leasemaatschappij was een schuldeiser, die door de verkoop van de vennootschap werd belast met gefrustreerde verhaalsmogelijkheden met onbetaalde kosten en verdere schade.

Volgens de rechter gaf dit voldoende blijk van een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW, gelet op het onzorgvuldige handelen en het nalaten om verder onderzoek te verrichten door de aandeelhouder. Hierdoor werd dan ook geoordeeld dat de aandeelhouder aansprakelijk was voor de schade van de leasemaatschappij op basis van een onrechtmatige daad teneinde het belang van schuldeisers van de vennootschap te waarborgen.

Conclusie
Uit bovengenoemde uitspraak volgt dat een enig aandeelhouder aansprakelijk kan worden gehouden voor schade bij de verkoop van zijn onderneming, indien de aandeelhouder onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de mogelijkheden van de vennootschap om haar verplichtingen naar schuldeisers ook na de verkoop na te komen op basis van een onrechtmatige daad volgens artikel 6:162 BW.

Heeft u ook een bedrijf en/of overweegt u om uw bedrijf te verkopen en/of om een bedrijf te kopen en wenst u juridische bijstand dan staan onze gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaten u graag te woord.

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met mr. J.D. Levering onder telefoonnummer 072 511 40 32.

Heeft u vragen over andere ondernemingsrecht kwesties, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze andere collega’s van CKH Advocaten, zoals advocaat mr. E. Hoekstra of advocaat mr. C. Hofmans

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten