Kan een verdeling van een gemeenschappelijke woning worden tegengehouden?

Kan een verdeling van een gemeenschappelijke woning worden tegengehouden?

 

Een echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap of beëindiging van een samenleving kan verstrekkende gevolgen met zich meebrengen. Er is bijna altijd wel discussie over de vraag wie er voorlopig in de gemeenschappelijke woning mag blijven wonen en wat er na verloop van tijd uiteindelijk met de woning dient te gebeuren. Is één van de ex-partners financieel in staat om de woning toebedeeld te krijgen of moet de woning aan een derde worden verkocht?

Wat als één van de ex-partners wil dat de woning wordt verkocht omdat geen van de ex-partners de woning toebedeeld kan krijgen, maar de andere ex-partner nog voorlopig in de woning wil blijven wonen? Bijvoorbeeld omdat hij/zij niet op korte termijn in aanmerking kan komen voor een sociale huurwoning en een particuliere huurwoning te duur is.

Uitgangspunt: verdeling van de woning
Het uitgangspunt is dat een ieder die gezamenlijk met een ander een goed (een woning) bezit, op elk moment verdeling van de woning kan vorderen. In beginsel is niemand verplicht tegen zijn of haar wil in, in onverdeeldheid te blijven. Het kan echter zijn dat de belangen van de andere eigenaar van de woning (lees: de ex-partner) zich tegen verdeling van de woning verzetten. De rechter kan in dit geval bepalen om de verdeling van de woning voor een periode van maximaal 3 jaar uit te sluiten. Dit betekent alsdan dat de ex-partner die in de woning woont, voorlopig nog niet uit de woning hoeft omdat de woning voorlopig niet verkocht hoeft te worden.

Belangenafweging
In het kader van deze beslissing van de rechter, wel of geen verdeling van de woning, maakt de rechter een belangenafweging. Alleen als de belangen van de ex-partner die de woning (vooralsnog) niet wil verkopen (veel) groter zijn dan de belangen van de andere ex-partner die de woning wel wil verkopen, kan de rechter beslissen dat de woning nóg niet verkocht hoeft te worden. Bij de belangenafweging worden alle feiten en omstandigheden van de betreffende situatie meegewogen.

Welke redenen zijn onvoldoende zwaarwegend?
Uit rechtspraak blijkt dat wanneer bij de verkoop van een woning een restschuld ontstaat, dit een onvoldoende zwaarwegend belang is om de verdeling uit te sluiten. Tevens blijkt dat wanneer door verkoop de vrouw en de kinderen genoodzaakt zijn om te verhuizen, dit ook onvoldoende zwaarwegend is om een verdeling uit te sluiten. Wat door het gerechtshof wel als voldoende zwaarwegend werd beschouwd, was de situatie waarbij het hoofdverblijf van een minderjarig kind door verkoop van de woning zou komen te wijzigen (van vader naar moeder) en dit kind dan naar een andere school zou moeten. Dit belang werd groter geacht dan het belang van de ex-partner bij verkoop van de woning.

Bij vragen raadpleeg uw echtscheidingsadvocaat
Heeft u vragen over een toebedeling of verkoop van een gezamenlijke woning bij scheiding? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met advocaat mr. J.H.M. de Boer onder telefoonnummer 072 – 511 40 32 (optie 4) of per e-mail: deboer@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten