Merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht

Creatief meedenken
Het intellectuele eigendom regelt de rechten van de bedenker of maker van bijvoorbeeld een product, een uitvinding, merknaam, muziekstuk of literair werk. Als advocaat betekent dat tegelijkertijd creatief maar vooral ook zakelijk meedenken met de cliënt. En er bovenop zitten. Want alleen degene die over het intellectuele eigendomsrecht beschikt, mag het product produceren, de merknaam in het handelsverkeer voeren, het muziekstuk vastleggen of het boek publiceren en verveelvoudigen. En deze – vaak waardevolle – belangen dienen scherp bewaakt te worden.

Intellectueel divers
Het intellectuele eigendom kan worden onderverdeeld in onder meer het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht en het handelsnaam- en domeinenrecht. Voor al deze rechtsgebieden kunnen wij u met raad en daad bijstaan. Zo kunnen wij voor u optreden bij eventuele inbreuken op deze rechten, maar kunnen wij u ook ter zijde staan bij eventuele aanspraken op grond van gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten.

Onze advocaten treden ook op als zelfstandig merkgemachtigde via het merkenbureau Registreermijnmerk.nl,  zodat zij u snel en tevens slagvaardig kunnen assisteren bij de aanvraag van bijvoorbeeld uw merkregistratie.

Onze gespecialiseerde advocaten:

Mail of bel ons direct!
072 511 40 32