Omgang en het horen van minderjarige kinderen

Omgang en het horen van minderjarige kinderen

 

Eenieder streeft ernaar om de afwikkeling van een echtscheiding c.q. samenleving in goed onderling overleg en samenspraak te laten geschieden, mede gelet op het feit dat er veelal minderjarige kinderen bij een scheiding betrokken zijn.

In het familierecht is het zo dat het inschakelen van een advocaat verplicht is, althans er geldt verplichte procesvertegenwoordiging. Een minderjarig kind kan zich in sommige gevallen ook laten bijstaan door een bijzonder curator. Echter, veelal is dit niet nodig maar nodigt de rechtbank in onder meer omgangszaken de minderjarige kinderen vanaf 10 jaar uit voor een kinderverhoor. Kort geleden was het uitgangspunt nog om vanaf 12 jaar een kinderverhoor te laten plaatsvinden.

Kinderverhoor
De rechtbank roept kinderen vanaf 10 jaar in omgangskwestie op voor een kinderverhoor ook wel kindgesprek genoemd. In zaken die betrekking hebben op alimentatie is dit vanaf 16 jaar. De kinderen krijgen een brief van de rechtbank, waarbij een brochure is gevoegd met uitleg over het gesprek. De kinderen kunnen ervoor kiezen om op de rechtbank met de rechter te praten of een schriftelijke reactie te geven. Kinderen kunnen ook aangegeven dat zij geen kindgesprek wensen. Een kindgesprek zorgt ervoor dat het kind duidelijk kan maken wat hij of zij wilt. Dat wil niet zeggen dat hetgeen het kind aangeeft ook de beslissing is van de rechtbank. De rechtbank neemt de uitkomst van het kindgesprek, hetgeen de ouders en de Raad voor de Kinderbescherming aangeven mee in haar beslissing omtrent de omgang. In de praktijk ervaar ik dat ouders het spannend vinden voor hun kind dat ze gehoord zullen worden door de rechtbank. Die spanning is begrijpelijk maar om de kinderen gerust te stellen kunnen ouders een filmpje kijken op rechtspraak.nl. In dit filmpje is duidelijk te zien hoe een kindgesprek verloopt.

De link naar het filmpje is: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rol-in-rechtszaak/paginas/kindgesprek.aspx#item_ctl00_ctl52_g_9771adb8_c064_4c6c_b8e2_e749480ee8b6.

Doel van het kindgesprek is om de kinderen te betrekken in de procedure en dat de kinderen kunnen laten horen wat zij van de gehele situatie vinden.

Bijzonder curator
Indien er sprake is van een dusdanige strijd tussen de belangen van het kind en de belangen van de ouders of voogd van het kind kan door de rechtbank een bijzonder curator worden benoemd. Het conflict dient betrekking te hebben op de verzorging en/of opvoeding en/of het vermogen van het bij het conflict betrokken kind. Dit kan bijvoorbeeld gaan over gezagskwesties of het hoofdverblijf. De rechtbank kan alsdan een bijzonder curator benoemen welke hij een specifieke opdracht meegeeft. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een wijziging van het hoofdverblijf in het belang is van het minderjarige kind. De bijzonder curator brengt – na gesprekken te hebben gevoerd met de minderjarige – advies uit aan de rechtbank. De gesprekken kunnen ook spelenderwijs plaatsvinden en zijn echt leeftijdgebonden.

Conclusie
Minderjarige kinderen vanaf 10 jaar worden gehoord door de rechtbank in omgangszaken. Doel van het kindgesprek is om de kinderen ook te laten aangeven hoe zij een en ander wensen. In bepaalde gevallen kan er ook een bijzonder curator in het belang van het minderjarige kind worden genoemd.

Terzake een echtscheiding met minderjarige kinderen is er sprake van verplichte procesvertegenwoordiging. In dit soort gevallen is het raadzaam om advies in te winnen bij een gespecialiseerde familierechtadvocaat van CKH Advocaten.

U kunt uw vragen die betrekking hebben op een kinderverhoor of echtscheiding, maar uiteraard ook voor andere vragen betreffende het familierecht contact opnemen met ons kantoor. Mevrouw mr. K. Walburg voorziet u graag van advies. Zij is te bereiken op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 5) of per e-mail: walburg@ckh-advocaten.nl

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten