Ondernemers, let op! Niet elk fiscaal avontuurtje is een goed advies

Ondernemers, let op! Niet elk fiscaal avontuurtje is een goed advies

 

Regelmatig staan kranten vol met fiscale constructies die door de wereld als illegaal worden gezien. Veelal betreft het ondernemers, die net buiten de middenmoot vallen maar niet zo groot zijn als de ondernemingen Albert Heijn, Blokker en andere multinationals. Zo ook de ondernemer in het krantenbericht uit de Volkskrant van 24 november jl. De titel van dit bericht is Fraudeur tegen wil en dank: hoe een ‘fiscaal avontuur’ ordinaire belastingontduiking bleek te zijn.

De financiële rechten van de ondernemer
Wat was het geval? De ondernemer had een succesvolle onderneming in behang en betaalde 25% vennootschapsbelasting over zijn winst. De ondernemer had zich laten adviseren door zijn accountant en fiscalist tot een fiscale structuur via een zonnig eiland. De fiscale truc bestond uit het onderbrengen van zijn merk in een bedrijf op Cyprus. Hiervoor betaalde de ondernemer via zijn bedrijf een jaarlijkse vergoeding, zijnde twee ton, aan het bedrijf op Cyprus. De ondernemer had in Nederland over het voornoemde bedrag 25% vennootschapsbelasting moeten betalen. In Cyprus daarentegen betaalde de ondernemer maar 10% belasting over de twee ton. Vervolgens maakte het bedrijf in Cyprus de twee ton over naar de Britse Maagdeneilanden. Vanuit de Britse Maagdeneilanden werd het bedrag weer overgemaakt naar een stichting op Cyprus. Deze stichting was speciaal voor de ondernemer opgericht en had slechts als doel: het schenken van geld aan de ondernemer.

Op papier leek het alsof de ondernemer niets met de stichting op Cyprus te maken had, maar het gevolg van deze constructie (het oprichten van een stichting en het beheren van het merk door een buitenlandse vennootschap) was dat er minder belasting hoefde te worden afgedragen. Een schenking van een buitenlandse stichting is immers belastingvrij.

De Belastingdienst bestempelde deze structuur als belastingontduiking. Gevolg: de ondernemer moest 6 ton betalen aan de Belastingdienst.

Zorgplicht?
De ondernemer had nooit willen meewerken aan belastingontduiking. Hij begint dan ook een civiele procedure en eist schadevergoeding vanwege wanprestatie. De rechtbank stelt dat de belastingadviseur bij zijn werkzaamheden de zorgplicht in acht moet nemen. Met andere woorden: dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend belastingadviseur zijn cliënten niet adviseert tot belastingontduiking dan wel het tot stand brengen van een structuur, die neerkomt op belastingontduiking.

De rechtbank vond het irrelevant of de belastingadviseur en accountants de structuur bedacht hebben of dat ze hadden gehandeld in opdracht van de ondernemer. Door de rechtbank werd geoordeeld dat ze de structuur niet hadden mogen adviseren of zelfs de ondernemer hadden moeten waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. Lees: accountants en fiscalisten moeten de ondernemer dus ook voorzien van ongevraagd advies.

Eigen schuld?
Volgens de rechtbank had de ondernemer wel gedeeltelijk eigen schuld. De belastingadviseur werd veroordeeld om de helft van de boete (zijnde 3 ton) te betalen aan de ondernemer, maar de ondernemer was voor de andere helft wel aansprakelijk. De ondernemer had moeten aanvoelen dat de constructie niet helemaal legaal was. De rechtbank verwijt hem vooral de naïviteit en het onvoldoende toezicht houden op de constructie.

Advies
Een ondernemer kan zich dus niet zomaar verschuilen achter het advies van de belastingadviseur of accountant. Niet iedereen is bekend met fiscale materie en veelal volgen we het advies op van een belastingadviseur of accountant. Als ondernemer dient u actief vragen te stellen aan uw adviseur. Als ondernemer heeft u te allen tijde ook een zorgplicht. U dient dus uw onderbuikgevoel te volgen en niet blind af te gaan op het advies van een adviseur.

Uw bank- en financieringsrechtadvocaat weet raad
Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u advies over de zorgplicht van een adviseur, aarzel dan niet en neem contact op met één van onze financieelrechtadvocaten. In Alkmaar: mr. E. Hoekstra via telefoonnummer 072 – 511 40 32 (optie 1). Indien u liever een e-mail stuurt, dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw e-mail versturen naar: info@ckh-advocaten.nl.

In Amsterdam: mr. drs. D.B. den Hartog via telefoonnummer 020 – 792 01 22 of per e-mail: info-amsterdam@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten