Ondernemingsrecht

Omvangrijk en divers
Het ondernemingsrecht is een omvangrijk en divers rechtsgebied. Ondernemingsrecht is allereerst het voorkomen van geschillen, bijvoorbeeld door het opstellen van en adviseren over aandeelhoudersovereenkomsten en statuten. Ondernemingsrecht is echter ook meer, denk aan het begeleiden van overnames, bedrijfsopvolging in de familiesfeer, herstructurering van uw onderneming en al wat daarmee samenhangt, zoals financiering en mededingingsrechtelijke aspecten. En wat bijvoorbeeld te denken van het adviseren van aandeelhouders en het tussenbeide komen in aandeelhoudersgeschillen? Juist dat ook is ondernemingsrecht in optima forma.

Anticiperen op een rechtszekere toekomst
Ondernemingsrecht is eigenlijk vooral ook continu anticiperen op een rechtszekere toekomst voor de ondernemer. Groot of klein. Eenmanszaak of multinational. En er daarbij zeker van zijn dat uw zaken tijdig en goed geregeld zijn. En het belang daarvan merkt u juist ook wanneer juridische beslechting helaas toch onvermijdelijk is. Want ondernemingsrecht is bovenal ook het oplossen van zakelijke geschillen. Met daadkracht. En daarbij opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van onze cliënten.

Onze gespecialiseerde advocaten:

Mail of bel ons direct!
072 511 40 32