Ongehuwde vaders automatisch gezag?

In Nederland staat elk minderjarig kind onder gezag van één of twee personen. De persoon die gezag over het minderjarige kind uitoefent, is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van dit minderjarige kind. Denk hierbij aan beslissingen omtrent school, gezondheid, het aanvragen van een paspoort of het openen van een bankrekening. Het hangt ervan af of een kind geboren wordt in of buiten een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) of een persoon automatisch het gezag krijgt.

Een persoon krijgt automatisch het gezag wanneer dit een meerderjarige moeder betreft en zij niet onder curatele staat. Als een vader getrouwd is met de moeder en er wordt binnen het huwelijk een kind geboren, dan heeft ook de vader automatisch het gezag. In dit geval blijven ouders ook na een echtscheiding het gezamenlijk gezag uitoefenen. Als ouders na de geboorte van hun kind trouwen, dan krijgt de vader ook automatisch het gezag als hij het kind erkend heeft. Voor een geregistreerd partnerschap gelden andere regels.

Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn, krijgen niet automatisch het gezamenlijk gezag. Wanneer ouders samenwonen – en dus niet zijn gehuwd – en er wordt een kind geboren, dan moet er door ouders een verzoek (een formulier) bij de rechtbank worden ingediend om de vader ook het gezag te laten verkrijgen. Dit laatste wordt (lang) niet altijd door ouders gedaan. Dit levert vaak problemen op wanneer ouders besluiten om de relatie te beëindigen. Wanneer de vader dan alsnog het gezamenlijk gezag wil verkrijgen, maar de moeder weigert om haar medewerking hieraan te verlenen, zal er door de vader een gerechtelijke procedure moeten worden gestart. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zal het verzoek omtrent gezamenlijk gezag al dan niet door de rechtbank worden toegewezen.

D66 komt in dit verband met een initiatiefwetsvoorstel: “ongetrouwde vaders die hun kind erkennen, moeten automatisch gezag over hun kind krijgen.” D66 vindt dat er nu een onlogische en oneerlijke verdeling is tussen gehuwde en ongehuwde vaders. Daarnaast vindt D66 de huidige regeling niet meer van deze tijd omdat sinds 2012 de meeste eerstgeboren kinderen niet meer in een huwelijk geboren worden. Steeds meer stellen wonen samen. Ik kan mij om meerdere redenen vinden in het wetsvoorstel van D66.

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met mevrouw mr. J.H.M. de Boer op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 1 en dan 4) of per e-mail: deboer@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten