Ongeval met elektrische fiets: wie vergoedt de schade?

De opmars van de elektrische fiets in Nederland lijkt niet te stuiten: onder de 855.000 fietsen
die in 2022 nieuw verkocht werden, bevonden zich 486.000 elektrische fietsen. Het aandeel
van elektrische fietsen, zowel in aantallen als in omzet, stijgt nu al 10 jaar achter elkaar. Het zal
u dan ook niet verbazen dat deze opmars gepaard gaat met een toenemend aantal ongevallen.
Maar wie is er eigenlijk aansprakelijk bij een verkeersongeval met een elektrische fiets?

Bescherming zwakke verkeersdeelnemers
De Nederlandse wet regelt de bescherming van ‘zwakke verkeersdeelnemers’ bij een aanrijding met ‘sterke verkeersdeelnemers’. De achterliggende gedachte van deze wetgeving is dat zwakke (ongemotoriseerde) verkeersdeelnemers, waaronder fietsers, ten opzichte van sterke (gemotoriseerde) verkeersdeelnemers,
waaronder auto’s en scooters, meer bescherming behoeven. In het geval van een aanrijding tussen een sterke en zwakke verkeersdeelnemer, moet de sterke
verkeersdeelnemer op grond van de wet dan ook altijd minstens 50% van de schade van de zwakke verkeersdeelnemer vergoeden. Behalve wanneer er sprake is van overmacht, maar dit komt slechts in uitzonderlijke gevallen voor. Wat nu als er een ongeval met een elektrische fiets plaatsvindt? Dient een elektrische fietser dan te worden aangemerkt als een sterke of zwakke verkeersdeelnemer? Met andere woorden, beschermt de Nederlandse wet de bestuurder van de elektrische fiets of juist niet? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het type elektrische fiets, waarbij een belangrijk onderscheid wordt gemaakt in de aandrijving van een elektrische fiets: is het noodzakelijk dat de bestuurder van een elektrische fiets wel of niet met de motor moet meetrappen om vooruit te komen? Daarnaast is de maximale snelheid van de fiets relevant.

Type elektrische fiets
Enkel de bestuurder van een zogeheten “Pedelec”, een elektrische fiets met trapondersteuning tot maximaal 25 km/uur, wordt door de wetgever gekwalificeerd als zwakke verkeersdeelnemer. Bestuurders van andere soorten elektrische fietsen (“Speed Pedelec” en “E-bike”) worden niet
beschermd. Het is zelfs zo dat wanneer zij in aanrijding komen met een voetganger of fietser, zij als sterke verkeersdeelnemer worden aangemerkt. In dat geval
zijn zij ertoe gehouden om in ieder geval 50% van de schade van deze personen te vergoeden. Tegelijkertijd zijn deze bestuurders verplicht om een WA-verzekering af te sluiten. Wanneer een Pedelec in aanrijding komt met een andere zwakke verkeersdeelnemer zal moeten worden bepaald wie schuld heeft
aan het ongeval. Hebben beide partijen schuld aan het ongeval? Dan zal moeten worden bepaald voor welk percentage iedere partij aansprakelijk is.
Binnen CKH Advocaten kunnen wij u over het genoemde onderwerp adviseren. Mocht u hierover, of over een andere aansprakelijkheidskwestie meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met onze sectie aansprakelijkheidsrecht. Wij behandelen aansprakelijkheidskwesties in de ruimste zin van het woord.

Dit artikel is geschreven door mr. Johan Keizer.

Bekijk het originele artikel hier

Mocht u vragen hebben of een advies wensen over een schadegeval neem dan contact op met mr. Johan Keizer onder telefoonnummer 088-0117710. Indien u liever een e-mail stuurt, dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw e-mail versturen naar: keizer@ckh-advocaten.nl

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten