Online foto’s van kinderen plaatsen na een scheiding?

Online foto’s van kinderen plaatsen na een scheiding?

 

In de huidige tijd komt het ontzettend veel voor dat ouders foto’s of filmpjes van hun kind of kinderen op social media (zoals Facebook, YouTube en Instagram) plaatsen. De meeste ouders zijn ontzettend trots op hun kind en willen hun kind graag delen met de rest van de wereld. Dit laatste door middel van het plaatsen van een foto of filmpje. Begrijpelijk, maar enige voorzichtigheid bij deze plaatsing is wel geboden.

Recht op privacy voor kinderen

In de meeste gevallen geldt dat het kind zelf niet op de hoogte is van het online plaatsen van een foto. Dit speelt voornamelijk bij (zeer) jonge kinderen. Voor het plaatsen van de foto is in die gevallen ook geen toestemming gegeven. Echter, kinderen hebben net als hun ouders recht op privacy. Tot de leeftijd van 16 jaar beslissen de ouders of zij willen dat er foto’s van hun kind op social media worden geplaatst of niet.

Foto’s plaatsen na een scheiding

Wanneer de ouders van het kind nog in goede harmonie samen zijn, wordt het plaatsen van een foto van een kind vaak in overleg gedaan, maar ook zonder overleg zonder dat hier dan vaak discussie over ontstaat. Na een scheiding komt een discussie over het online plaatsen van een foto van een kind vaker voor.

Op het moment dat een foto op social media wordt geplaatst, wordt vrijwel altijd een gebruikslicentie verleend om deze foto te mogen gebruiken en te mogen verspreiden. Hierdoor is er geen zicht meer op waar deze foto terecht kan komen en voor welk doeleinde deze foto kan worden gebruikt. Juist dit is vaak het punt waar discussie tussen gescheiden ouders over ontstaat. De ene ouder wil graag een foto van het kind op social media plaatsen en de andere ouder wil dit absoluut niet.

Toestemming vragen

De vraag die in dit verband dan ook met regelmaat aan mij gesteld wordt, is: heb je toestemming van de andere ouder nodig om een foto van het betrokken kind online te plaatsen? Het antwoord op deze vraag is: ja!

Wanneer ouders van elkaar zijn gescheiden en beiden ouders het wettelijk gezag over hun kind hebben, alsdan dienen beide ouders hun toestemming te geven voor het online plaatsen van een foto of filmpje van hun kind. Als een ouder zonder toestemming van de andere ouder tóch online een foto van het kind plaatst, alsdan kan de andere ouder aan de rechter verzoeken om de andere ouder te bevelen om tot verwijdering van de foto over te gaan.

Uitspraak van de rechter

In het verleden is een dergelijk verzoek al een aantal keer bij de rechtbank voorgelegd. Bij deze verzoeken heeft de rechter geoordeeld dat een kind geen belang heeft bij het plaatsen van een foto op social media en het kind recht heeft op privacy. Het is ook voorgekomen dat de rechter een dwangsom heeft gekoppeld aan de beslissing om tot verwijdering van het beeldmateriaal over te gaan.

Hopelijk komen deze verzoeken in de toekomst niet vaker voor dan thans het geval is. Een gerechtelijke procedure kost immers tijd en geld. Daarnaast zal de verstandhouding tussen gescheiden ouders als gevolg van een procedure (verder) verslechteren. Het is daarom zeer verstandig om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren naar elkaars bezwaren en wensen en om te proberen om het geschil samen, dus zonder tussenkomst van een rechter, op te lossen.

Heeft u vragen over het online plaatsen van een foto of filmpje van een kind na scheiding? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met echtscheidingsadvocaat mr. J.H.M. de Boer onder telefoonnummer 072-5114032 (optie 4).

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten