Overige rechtsgebieden

Op alle andere rechtsgebieden, als insolventierecht, verzekeringsrecht, bestuurs- en procesrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het (economisch) strafrecht, blijft uitgangspunt om de zekerheden van ondernemers, particulieren en rechtspersoonlijke organisaties op juridisch verantwoorde wijze vast te leggen en af te kaderen. Het doel is om onze klanten te behoeden voor kostbare en langdurige gerechtelijke procedures.

Gefinancierde rechtsbijstand
Om een ieder in de gelegenheid te stellen zijn recht te halen, zet CKH Advocaten B.V. zich bovendien in voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

Mail of bel ons direct!
072 511 40 32