Particuliere verhuurders opgelet!

Heeft u (of uw BV) een of mogelijk meerdere huizen of appartementen in de verhuur of heeft u een nieuwe woning gekocht en schiet het met de verkoop van uw oude woning niet op, dan is het onderstaande mogelijk interessant voor u.

Met betrekking tot woonruimte geldt nu nog als uitgangspunt dat de huurovereenkomst in beginsel voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Voorts geldt dat de gronden voor (rechtmatige) opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte limitatief in de wet zijn opgenomen, terwijl – in het geval de huurder niet akkoord is met uw opzegging – altijd de gang naar de rechter moet worden gemaakt. Als verhuurder van woonruimte heeft u dus steeds te maken met wettelijke bepalingen die juist ten behoeve van de huurder zijn vastgesteld; de voor een verhuurder minder vrolijke bepalingen betreffende huurbescherming.

Op basis van de huidige regelgeving is verhuur van woonruimte voor bepaalde tijd zeer beperkt mogelijk. Met ingang van 1 juli aanstaande wordt die mogelijkheid evenwel flink uitgebreid.

Per deze datum treedt de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking. Deze wet is binnen een kort tijdsbestek (circa 4 maanden) door de Tweede en de Eerste Kamer geloosd en in april 2016 aangenomen. De wet beoogt (meer) doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Een van de wijzigingen betreft de uitbreiding van de opzeggingsgrond “eigen gebruik”. Gedacht moet worden aan een opzegging van een huurovereenkomst ten behoeve van doorverhuur aan bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld aan jongeren/starters tussen de 18 en 28 jaar.

Een ander onderdeel van de wet springt (nog) meer in het oog; de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst voor woonruimte aan te gaan; voor zelfstandige woonruimte maximaal twee jaar en voor onzelfstandige woonruimte maximaal vijf jaar. Deze mogelijkheid geldt voor de particuliere verhuurder en uitdrukkelijk niet voor de woningcorporaties.

In het bijzonder voor woningen waarbij de huurprijs uitkomt boven de liberalisatiegrens (nu: een kale huur van € 710,68 per maand) en dus in de zogenoemde vrije sector valt, kan dat een interessante optie zijn. Het puntensysteem/woningwaarderingssysteem is niet van toepassing en de verhuurder en de huurder bepalen zelf de huurprijs. Een maximale huurprijs is niet aan de orde.

Aan het einde van die huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte c.q. een appartement voor de duur van maximaal twee jaar (en bij onzelfstandige woonruimte/kamerverhuur maximaal 5 jaar) heeft de huurder geen recht op huurbescherming. Wel geldt een plicht tot schriftelijke aanzegging tot beëindiging van de huurovereenkomst. Die aanzegging moet in de periode van 3 maanden tot 1 maand vóór de einddatum te geschieden. Wordt dat (doelbewust) nagelaten of vergeten, dan geldt automatisch een omzetting in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met de daarbij behorende huurbescherming, Praktisch gevolg is dat de verhuurder aan de huurder een soort van proeftijd kan opleggen.

De conclusie moet zijn dat er met ingang van 1 juli aanstaande meer mogelijk wordt voor tijdelijke verhuur van woonruimte. Zelfstandige woonruimte van een particuliere verhuurder kan dan voor maximaal twee jaar tijdelijk verhuurd worden; onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) kan dan voor maximaal vijf jaar worden verhuurd.

Het beginsel dat de huurovereenkomst voor woonruimte in beginsel voor onbepaalde tijd is aangegaan, is niet langer heilig.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, aarzel dan niet en neem contact op met mr. Th.C.J. Kaandorp op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 1 en dan 1) of per e-mail: kaandorp@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten