Personen- en familierecht, jeugdrecht

Het personen- en familierecht is het rechtsgebied dat vooral scheiding en boedelverdeling, het beschrijven van huwelijkse voorwaarden, omgangsregelingen en alimentatie regelt. Ook curatele en onderbewindstelling, gezagswijziging en gezagserkenning en erfrecht en adoptie zijn vertrouwde zaken binnen het familierecht.

Menselijk gezicht
Resultaat is één, maar niet ten koste van alles. Daarom verdient enige plooibaarheid soms de voorkeur boven een hard optreden van de advocaat. Uiteraard worden hier de wensen van de cliënt nagestreefd. Dure en tijdrovende procedures kunnen voorkomen worden door een goede regeling van zaken vooraf. Zo houden, in het kader van het huwelijksvermogensrecht, huwelijkse voorwaarden de zaken helder. Ook de aanwezigheid van een gedetailleerd testament voorkomt veel juridische problemen.

Minderjarigen
Binnen het vakgebied personen- en familierecht spelen kinderen vaak een centrale rol. Denk bijvoorbeeld aan omgangsregelingen, alimentatie en gezag. Kinderen en hun ouders kunnen echter ook op een andere wijze met het recht te maken krijgen. Civielrechtelijk kunnen minderjarigen tot 18 jaar vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen op verzoek van hulpverlenende instanties onder toezicht en zelfs uit huis geplaatst worden. De minderjarige hoort er in al deze gevallen niet alleen voor te staan. Aan de andere kant mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als zij geconfronteerd worden met deze vaak zeer ingrijpende gebeurtenissen. Van groot belang is dan ook dat de betrokkenen zich niet alleen gehoord voelen, maar ook dat de betrokken belangen zorgvuldig worden afgewogen.

Gratis inloopspreekuur
Met ingang van 1 maart 2015 biedt ons kantoor iedere maandag tussen 16.30 en 18.00 uur de mogelijkheid tot een gratis advocatenspreekuur op het gebied van personen-, familie en jeugdrecht! U kunt dan bij mevrouw mr. J.H.M. de Boer terecht voor juridische adviezen, bijvoorbeeld ten aanzien van vragen over echtscheiding, kinder- en/of partneralimentatie, omgangsregelingen en ondertoezichtstellingen en/of uithuisplaatsingen.

Voor dit advocatenspreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Om te voorkomen dat u (lang) moet wachten, wordt er echter wel geadviseerd om een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaresse van mevrouw mr. J.H.M. de Boer onder telefoonnummer 072 – 511 4032 (keuzeoptie 4).

Onze gespecialiseerde advocaten:

Mail of bel ons direct!
072 511 40 32