RARE JONGENS DIE ONDERNEMERS (EN ONDERNEMINGSRECHTADVOCATEN)

RARE JONGENS DIE ONDERNEMERS (EN ONDERNEMINGSRECHTADVOCATEN)

 

“Rare jongens, die Romeinen” is een uitspraak die menigeen kent. De uitspraak vindt zijn oorsprong in de bekende stripboekenserie Asterix en Obelix. Naar analogie verbaster ik deze uitspraak wel eens hardop denkend in: “Rare jongens, die ondernemers”.

Want zij zijn een apart ‘slag volk’, die ondernemers. Uiteraard zeg ik dit enigszins om te prikkelen en er gaat zeker ook een enigszins generaliserende werking van deze opmerking uit, maar in de kern meen ik wat ik zeg: ondernemers zijn vaak bijzondere mensen. Als advocaat ondernemingsrecht maak je hen ook in ‘alle soorten en maten’ mee en kom je hen in allerlei hoedanigheden tegen: goede, slechte, actieve, luie, innovatieve, conservatieve, ervaren, onervaren, positief ingestelde, negatief ingestelde, succesvolle, onsuccesvolle, etc. Waarbij ambitieuze en succesvolle ondernemers wat mij betreft de kroon spannen: altijd is het glas vol of tenminste halfvol, bijna altijd wel een tikkeltje narcistisch, veelal zelfverzekerd en altijd gefocust op het behalen van resultaten en op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Juist de afgelopen 9 maanden coronacrisis hebben mij dit maar weer eens duidelijk gemaakt. Want de meeste ambitieuze en succesvolle ondernemers hebben hun schip gewoon ‘met vaste hand’ door de coronastorm geleid. Waarin zij nieuwe kansen en uitdagingen hebben gezien en benut. En waarin zij uiteraard best ook wel eens wat averij hebben opgelopen. Maar per saldo bleef de koers vaak ongewijzigd en het schip behouden.

Uiteraard deden zich uitzonderingssituaties voor waartegen geen enkele ambitieuze topondernemer was opgewassen, zoals de verplichte horecasluiting. Want als je 20 horecazaken hebt en alles moet ineens dicht, dan is het vechten tegen de bierkaai, zelfs voor een succesvolle ondernemer met een enorme track-record. Toch heb ik de afgelopen 9 maanden ook in deze branche bewonderenswaardige initiatieven gezien waarbij er werd gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Zoals ik al zei: goede en succesvolle ondernemers zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Wat betekende 9 maanden coronacrisis voor mijn ondernemingsrechtpraktijk? Merkte ik veranderingen?

Om eerlijk te zijn; niet veel, althans niet in negatieve zin. Zo was er het afgelopen jaar juist een toename van het zaken op het gebied van fusies & overnames. De overnamemarkt zit duidelijk nog steeds in de lift. Daarmee hangen dan ook automatisch samen werkzaamheden op het gebied van due diligence, BV’s & NV’s oprichten, het opstellen van contracten tussen aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomsten). Ook kwamen veel zaken voorbij op het gebied van reorganisatie, herstructurering en incassorecht. En zoals altijd kwamen ook de gebruikelijke aandeelhoudersgeschillen voorbij en zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Want waar door ondernemers gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders en dan is het aan mij de taak om de daaruit voortvloeiende problemen op te lossen.

Mijn dossierportefeuille kende het afgelopen jaar daarnaast opvallend veel zaken op het gebied van distributieovereenkomsten en franchiseovereenkomsten, sommige daarvan ook grensoverschrijdend. Ongetwijfeld zal dit het komende jaar niet anders zijn, zeker nu per 1 januari van dit jaar de nieuwe franchisewet in werking is getreden, die de positie van de franchisenemer op sommige punten heeft versterkt. Het komende jaar verwacht ik daarnaast met collega Roman van der Boom veel zaken te doen op het gebied van privacy & IT-recht, rechtsgebieden die steeds meer in opkomst zijn. Wij investeren ook veel in de kennisvergaring op deze rechtsgebieden.

“Rare jongens dus, die Ondernemers”. Maar ik zou geen dag zonder kunnen. Niet alleen omdat mijn ‘schoorsteen’ natuurlijk ook moet roken, maar vooral ook omdat ik het machtig mooi vind om tussen de ondernemers te verkeren, met hen mee te denken, mee te leven, zaken voor hen op te lossen. Voor mij is het zonder meer het mooiste vak dat er is: advocaat ondernemingsrecht. En waar je mee omgaat wordt je doorgaans mee besmet. Misschien is daarom ook wel de afsluiting op z’n plaats: “Rare jongens, die Ondernemingsrechtadvocaten”.

 

mr. E. (Evert) Hoekstra

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze blog, bel of e-mail mij dan gerust via 06 25037083 (mobiel), 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 1) of hoekstra@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten