Renteswaps

Renteswaps

Veel ondernemers kiezen, vaak op aanraden van hun bank, voor rentederivaten of renteswaps. Rentederivaten en renteswaps zijn financiële producten die trachten risico’s te beperken. Het zijn speculatieve producten: met rentederivaten en renteswaps wordt gespeculeerd op de toekomstige rentestand. Dat kan voordelig uitpakken, maar in geval van dalende rente betalen ondernemers uiteindelijk meer rente dan zij zouden hebben gedaan zonder rentederivaten of renteswaps.

Wat zijn rentederivaten?

Rentederivaten zijn bedoeld om de hoogte van de rente positief te beïnvloeden en kunnen ondernemingen beschermen tegen grote renteschommelingen. Bij rentederivaten wordt overeengekomen dat op een bepaald moment in de toekomst een bedrag wordt betaald dat bestaat uit het verschil tussen de rentestand bij het aangaan van rentederivaten en de stand aan het eind van het contract, waarbij sprake is van een fictieve hoofdsom. Op de datum waarop het contract afloopt, moet de ene partij aan de andere het verschil betalen tussen het in de overeenkomst vastgelegde rentepercentage en de overeengekomen marktrente, vermenigvuldigd met de afgesproken hoofdsom.

Wat is een renteswap?

Net als bij rentederivaten probeert men met renteswaps het verschil in rente af te dekken in tijd, maar renteswaps zijn wederkerige overeenkomsten. Ze zijn gericht op het periodiek ruilen of uitwisselen van rentevoorwaarden.

Een voorbeeld:

Een onderneming wil zijn bedrijfsactiviteiten uitbreiden en sluit een lening af bij bank X. De lening heeft een looptijd van tien jaar tegen een variabel rentepercentage. De onderneming houdt er rekening mee dat de rente in de toekomst kan stijgen en zou liever een vast rentepercentage betalen over haar schuld. De onderneming gaat hiervoor een renteswap aan met bank Y, waarbij bank Y de variabele rente ruilt (swapt) tegen een vaste marktconforme rente van bijvoorbeeld 7%. De onderneming betaalt zijn variabele rente aan bank X, maar ontvangt door de renteswap de variabele rente van bank Y. Naast de variabele rente betaalt de onderneming de vaste rente aan bank Y. Zolang de variabele rente hoger is dan de 7%, is de onderneming beter af door het afsluiten van de renteswap.

Het is overigens ook mogelijk om de renteswap af te sluiten bij de bank die de lening uitgaf.

Uw advocaat financieel en bankrecht helpt

Onverantwoord gebruik van rentederivaten en renteswaps brengt grote risico’s met zich mee. Schroom daarom niet om met vragen over rentederivaten en/of renteswaps contact op te nemen met een van onze advocaten. Wij kunnen u voorzien van juridische advies, helpen bij het voeren van onderhandelingen, berekenen van schade, een renteswapclaim optuigen en het voeren van een gerechtelijke procedure.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Renteswaps specialisten