Contractenrecht & Algemene Voorwaarden

Een contract (ook wel overeenkomst genoemd) komt tot stand wanneer een aanbod en de aanvaarding op elkaar aansluiten. Kortom, een contract regelt de rechtsverhouding tussen partijen. In het contractenrecht (en de algemene voorwaarden overeenkomst) speelt niet alleen de totstandkoming een belangrijke rol, maar ook de uitleg, de geldigheid en naleving van een contract. Het contractenrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals het ondernemingsrecht, arbeidsrechtintellectueel eigendomsrecht, mededingingsrecht en vastgoedrecht.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op!

Advocaten contractrecht met jarenlange ervaring

De gespecialiseerde advocaten van CKH werken nauw en intensief met elkaar samen zodat u altijd het beste advies krijgt. Door de specialisatie in verschillende rechtsgebieden weten we precies wat er mogelijk is en hoe we u daar zo snel mogelijk mee kunnen helpen. Of het nu gaat om het uitbrengen van advies, het controleren van contracten of het actief procederen; we beoordelen uw situatie en gaan hier proactief naar handelen.

Leg uw contract schriftelijk vast

Of het nu gaat om licentieovereenkomsten, activaovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten, de contractenrecht advocaten van CKH weten dat het opstellen van een goed contract expertise, inzicht en ervaring vereist. Immers, naarmate de belangen groter worden en de inhoud van het contract complexer, stijgt de kans op onenigheden. Wij adviseren daarom altijd om uw contract schriftelijk vast te leggen. De contractenrecht advocaten van CKH adviseren en begeleiden u daarom bij het onderhandelen over en het opstellen en controleren van voornoemde overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Geschillen oplossen met een contractenrecht advocaat

Wanneer het schriftelijk is vastgelegd is het voor alle partijen duidelijk wat de regels en verwachtingen zijn. In een contract worden ook de sancties opgenomen wanneer de ondertekenaars zich niet houden aan de afspraken. In geval van conflicten is het zo ook voor een rechter makkelijker te oordelen wat de vervolgstappen zouden moeten zijn. Een contractenrecht advocaat kan u hierin adviseren over de mogelijkheden en u tevens behoeden voor het tekenen van een contract waar u beter niet aan kunt beginnen.

Advocaat algemene voorwaarden

In het contractenrecht nemen algemene voorwaarden een bijzondere plek in. Algemene voorwaarden zijn gestandaardiseerde bedingen die in de overeenkomst worden opgenomen. Algemene voorwaarden zijn bij uitstek geschikt om de aansprakelijkheid van de gebruiker zoveel mogelijk te beperken.

In de praktijk blijkt dat de wederpartij meestal zonder te lezen akkoord gaat met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Al snel wordt de gebruiker verweten dat de algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet of onredelijk bezwarend zijn. Het is daarom van groot belang dat algemene voorwaarden worden opgesteld die voldoende zekerheid bieden voor zowel u als gebruiker als uw wederpartij. De wet- en regelgeving over algemene voorwaarden is namelijk complex en moeilijk te doorgronden. De specialisten van CKH Advocaten controleren en maken graag uw algemene voorwaarden. Beschikt u al over algemene voorwaarden, dan adviseren wij om deze van tijd tot tijd te laten beoordelen, zodat u er zeker van bent dat uw algemene voorwaarden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Niet-nakoming van een contract

Onze in het contractenrecht gespecialiseerde advocaten richten zich niet alleen op advisering, maar procederen ook voor u. Bijvoorbeeld als een contract niet wordt nageleefd of als er een geschil ontstaat over de inhoud en uitvoering van een contract. Ook wanneer uw contractspartij de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, staat CKH Advocaten u graag bij om ervoor te zorgen dat nakoming of een schadevergoeding wordt afgedwongen.

Is dit voor u het geval en wilt u graag advies over uw kwestie? Neem dan direct contact met ons op en we helpen u graag verder met uw vraagstuk. Onze ervaren advocaten in het contractenrecht weten precies wat er mogelijk is en hoe ze u het beste kunnen helpen.

Contractenrecht & Algemene Voorwaarden gebieden

Onze Contractenrecht & Algemene Voorwaarden specialisten

Niets gevonden.