Gezondheidsrecht

Home > Rechtsgebieden > Gezondheidsrecht > Gezondheidsrecht

AUTOMATIC HEADING

De gezondheidszorg is een omvangrijke sector in onze samenleving waarin veel rechtsvragen zich voordoen. Niet alleen rechtsvragen ten aanzien van de positie van patiënten, hulpverleners en zorginstellingen, maar ook ten aanzien van rechtshandhaving, toezicht, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Medische ethiek en aansprakelijkheid spelen een belangrijke rol, terwijl de wet- en regelgeving complex zijn.

Binnen het gezondheidsrecht komen bijvoorbeeld aan de orde:

  • de aansprakelijkheid van artsen
  • het medisch tuchtrecht
  • de geneesmiddelenwetgeving
  • de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Onze advocaten gezondheidsrecht

In de zorgsector zijn wij de beproefde partner van zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Onze advocaten gezondheidsrecht adviseren en procederen op het gecompliceerde terrein van de publieke gezondheidszorg. Bijvoorbeeld bij het aangaan en opzeggen van zorgovereenkomsten, over aansprakelijkheid binnen de zorg, de kwaliteit van de zorg, de organisatie van de zorgverlening en bij geschillen over zorgverzekeringen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. C. Hofmans

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32