Pand- & Hypotheekrecht

Home > Rechtsgebieden > Huurrecht & Vastgoedrecht > Pand- & Hypotheekrecht

De twee bekendste zekerheidsrechten in Nederland zijn het pand- en hypotheekrecht. Zowel pandrecht als hypotheekrecht zijn zakelijke rechten die strekken tot zekerheid van een vordering. Het zekerheidsrecht legt in feite de zekerheid van geldoverdracht vast. Over het algemeen stelt bij een hypotheekrecht een financiële instelling een bedrag ter beschikking om een woning aan te kopen. De zekerheid (onderpand) is dan de woning. Een pandrecht heeft diezelfde strekking alleen wordt er dan geen onroerend goed in zekerheid gegeven, maar roerende goederen of vorderingen. De houder van een pandrecht of hypotheekrecht heeft voorrang op andere schuldeisers als sprake is van een situatie waarin een vordering is ontstaan.

Het goed dat verpand of verhypothekeerd is biedt zekerheid aan de schuldeiser. Zodra betalingen niet nagekomen worden door debiteuren, kan de schuldeiser het verpande of verhypothekeerde goed verkopen. Wanneer u zelf het pandrecht verkrijgt en dus schuldeiser wordt, krijgt u de benaming van pandhouder of hypotheekhouder.

Voordelen zekerheidsrecht

Meestal is bij een pand- en hypotheekrecht een notariële akte noodzakelijk, maar het kan ook een onderhandse akte bevatten. Die akte moet worden geregistreerd, want de zekerheidsrechten moeten voor derden kenbaar kunnen zijn. Pandrecht en hypotheekrecht voorkomen in den beginne een faillissement. Wanneer de pand- of hypotheekgever namelijk intussen de overeenkomst failliet verklaard wordt, kan de schuldeiser tot uitwinning overgaan van het verpande- of verhypothekeerde goed

Het verkrijgen van een zekerheidsrecht heeft twee voordelen:

-Men verkrijgt het recht van parate executie. Dat betekent dat de houder zich kan verhalen op het onderpand zonder daarvoor een vonnis nodig te hebben en dus zonder tussenkomst van een rechter. -U krijgt de zogenoemde separatistenpositie. Dat betekent dat men ook tot uitwinning kan overgaan in geval van een faillissement van de pandgever of hypotheeknemer.

Kortom, er kleven vergaande voordelen aan het vestigen van een zekerheidsrecht, zoals pandrecht of hypotheek. Reden waarom het dus noodzakelijk is om een pandakte of hypotheekakte goed en duidelijk op te stellen.

Differenties tussen pandrecht en hypotheekrecht

Tussen pandrecht en hypotheekrecht zitten een aantal differenties, tevens enkele overeenkomsten in wettelijke bepalingen. Een overeenkomst tussen beide is dat er in iedere situatie een notaris betrokken moet zijn. Deze dient overeengekomen zaken volgens de wet vast te leggen en hier zijn handtekeningen voor vereist. Wat betreft het zekerheidsrecht zitten er weinig verschillen tussen het pandrecht en hypotheekrecht. Het onderscheid wordt gemaakt in de wijze van hypotheekrecht vestigen en uitwinning. Het hypotheekrecht vestigen kan in veel gevallen tevens prijziger zijn dan het registeren en uitwinning van pandrecht. Dit is nader te verklaren door aan te geven dat bij het hypotheekrecht vestigen, we spreken over zaken van hogere waarden, bijvoorbeeld woningen of panden. Bij pandrecht spreken we over alle facetten met betrekking tot verpande goederen.

Een advocaat voor woningrecht

Wanneer u een advocaat in woningrecht wilt spreken is CKH Advocaten er voor u. Wij bieden een advies op maat over hypotheekrecht en zekerheidsrecht, maar ook het woningrecht. Onze advocaat woningrecht en hypotheekrecht kan u voorzien van doelgericht advies over hypotheekrecht vestigen en alle onderliggende en bijbehorende facetten hiervan. Kennis van de branche is noodzakelijk wanneer er sprake is van overeenkomsten op het gebied van onroerende goederen. Een advocaat woningrecht kan u gespecialiseerd advies geven over alle onderdelen.

Hypotheekrecht vestigen

Het hypotheekrecht vestigen kan enkel op onroerend goed gerealiseerd worden. Onder onroerende goederen vallen de registergoederen. Denk hierbij aan gebouwen zoals uw bedrijfspand of woning en stukken grond. Hypotheekrecht vestigen doet u dus op registergoederen. Neemt u deze actie samen met een advocaat woningrecht van CKH Advocaten dan zet u stappen in de juiste richting. Onze advocaat hypotheekrecht- en pandrecht kan u over roerende en onroerende goederenrechten adviseren. Bezit u een onderneming en heeft u geld uitgeleend aan derden? In dat geval is er sprake van zekerheidsrecht. Hypotheekrecht is een belangrijke vorm van zekerheidsrecht en in geval van lening is de zekerheid die u wilt verkrijgen de terugbetaling.

Advies nodig? Vraag uw advocaat huur- en vastgoedrecht

Heeft u een conflict betreffende het pandrecht of hypotheekrecht? Onze advocaten helpen u bij het opstellen van een pand- of hypotheekakte en adviseren over het vestigen van een hypotheek. En wordt u geconfronteerd met het feit dat de hypotheekgever overgaat tot uitwinning van de hypotheek? Dan voorzien onze advocaten u van kundig advies. Het uitwinnen van een hypotheek of pandrecht heeft namelijk verstrekkende gevolgen. Goed advies is dan absoluut een must.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. N. Lubach

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32