Pand- & Hypotheekrecht

Home > Rechtsgebieden > Huurrecht & Vastgoedrecht > Pand- & Hypotheekrecht

AUTOMATIC HEADING

De twee bekendste zekerheidsrechten in Nederland zijn het pandrecht en het hypotheekrecht. Zowel pandrecht als hypotheekrecht zijn zakelijke rechten die strekken tot zekerheid van een vordering.
Over het algemeen stelt bij een hypotheekrecht een financiële instelling een bedrag ter beschikking om een woning aan te kopen. De zekerheid (onderpand) is dan de woning. Een pandrecht heeft diezelfde strekking alleen wordt er dan geen onroerend goed in zekerheid gegeven, maar roerende goederen of vorderingen. De houder van een pandrecht of hypotheekrecht heeft voorrang op andere schuldeisers als sprake is van een situatie waarin een vordering is ontstaan.

Voordelen zekerheidsrecht

Meestal is bij een pandrecht of hypotheekrecht een notariële akte noodzakelijk, maar het kan ook een onderhandse akte. Die akte moet worden geregistreerd, want de zekerheidsrechten moeten voor derden kenbaar kunnen zijn.

Het verkrijgen van een zekerheidsrecht heeft twee voordelen:
-Men verkrijgt het recht van parate executie. Dat betekent dat de houder zich kan verhalen op het onderpand zonder daarvoor een vonnis nodig te hebben en dus zonder tussenkomst van een rechter. -U krijgt de zogenoemde separatistenpositie. Dat betekent dat men ook tot uitwinning kan overgaan in geval van een faillissement van de pandgever of hypotheeknemer.

Kortom, er kleven vergaande voordelen aan het vestigen van een zekerheidsrecht, zoals pandrecht of hypotheek. Reden waarom het dus noodzakelijk is om een pandakte of hypotheekakte goed en duidelijk op te stellen.

Advies nodig? Vraag uw advocaat huur- en vastgoedrecht

Onze advocaten helpen u bij het opstellen van een pand- of hypotheekakte en adviseren over het vestigen van een hypotheek. En wordt u geconfronteerd met het feit dat de hypotheekgever overgaat tot uitwinning van de hypotheek? Dan voorzien onze advocaten u van kundig advies. Het uitwinnen van een hypotheek of pandrecht heeft namelijk verstrekkende gevolgen. Goed advies is dan absoluut een must.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


CKH Advocaten Amsterdam

mr. N. Lubach

Advocaat

Bel ons direct! 072 511 40 32