Facturen incasseren

Incasseren facturen

Uw incassorecht advocaat: dé persoon bij incasseren facturen

Voor ieder bedrijf is het van groot belang dat zijn facturen tijdig worden betaald. Gebeurt dat niet, dan kunt u in de (financiële) problemen komen. Is een factuur niet betaald, dan schakelen veel bedrijven een incassobureau in voor het incasseren van facturen. Een advocaat is echter bij uitstek dé persoon die u op de juiste manier kan helpen bij het incasseren van facturen.

Snel incasseren

Onze advocaten incassorecht adviseren bij het opstellen van uw facturen en voorwaarden, maar ook bij het snel en kundig incasseren van facturen. Zodra de wettelijke betalingstermijn is overschreden, is het van belang snel maatregelen te nemen. Wacht u te lang met incasseren van uw facturen, dan zijn de mogelijkheden over het algemeen kleiner en duurt het langer voordat er volledig is betaald.

Factuur incasseren

Wanneer uw factuur niet betaald wordt, kunt u verschillende dingen doen. Een incassobureau helpt u om de factuur te incasseren, maar boekt doorgaans niet dezelfde resultaten als een advocatenbureau. Dit komt onder andere door de machtspositie van een advocaat. Wanneer u uw factuur door ons laat incasseren, verhalen we altijd de kosten op de schuldenaar. We tellen onze marges dus op bij uw factuur en sommeren de debiteur om te betalen. Wanneer een betaling uitblijft, kunnen we bovendien voor u procederen. We leggen uw zaak dan voor aan de rechter en zorgen op die manier voor een volledige betaling. Ook de kosten voor deze procedure verhalen we op de tegenpartij.

Incasso-opdracht

Wanneer de debiteur akkoord gaat met de betaling, dan gaan we over op een incasso-opdracht. We leggen dan een incasso neer bij de schuldenaar en wachten op een betaling. Als de schuldenaar na het verstrijken van de betalingstermijn de incasso-opdracht nog niet heeft voldaan, dan nemen we opnieuw contact op. In het uiterste geval leggen we uw zaak voor aan de rechter en procederen we voor een volledige uitbetaling van het openstaande bedrag.

Uw incassorecht advocaat

Onze incassorecht advocaten zullen sommeren tot betaling van uw facturen, verhoogd met de incassokosten en wettelijke of contractuele rente. Onze advocaten kunnen u bovendien adviseren over welke maatregelen het beste passen. Aangezien een advocaat alle wettelijke middelen tot zijn beschikking heeft, kan daarbij snel en op korte termijn resultaat worden geboekt. Elke vordering vraagt namelijk om een andere strategie. In het ene geval treft u een betalingsregeling, terwijl u in een ander geval conservatoir beslag moet leggen om uw belangen veilig te kunnen stellen. En in een ander geval is het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar de kortste en laatste klap.

Openstaande facturen incasseren met CKH Advocaten

Laat uw openstaande facturen incasseren door de advocaten van CKH Advocaten en profiteer van een snelle uitbetaling van het verschuldigde bedrag. Neem contact met ons op en leg uw zaak aan ons voor. Samen kijken we naar de beste manier om de debiteur tot betaling over te laten gaan. We adviseren u over de beste mogelijkheid en kunnen bovendien alle zorg uit handen nemen. Zo hoeft u zich nergens zorgen over te maken.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Facturen incasseren specialisten