BV oprichten

BV oprichten

Wilt u een BV oprichten? Als u een bedrijf opricht, kunt u kiezen voor de BV als rechtsvorm. Voordeel van de BV is dat het een rechtspersoon is, een zelfstandige entiteit. In beginsel is daardoor de privéaansprakelijkheid van bestuurders beperkt, terwijl dat bij een eenmanszaak juist wel het geval is.

Een eigen BV beginnen kan alleen, maar ook samen met anderen. Het kapitaal van een BV is onderverdeeld in aandelen, die worden gehouden door de aandeelhouders. Zij hebben de hoogste macht, soms samen met toezichthouders zoals de raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Bij kleine BV’s is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en is dan directeur én grootaandeelhouder (DGA).

De voordelen van een BV oprichten

Een BV oprichten biedt diverse voordelen aan de vennoten. De rechtspersoon ‘Besloten Vennootschap’ heeft een ruime mogelijkheid aan keuzes die hij kan maken binnen de organisatie. CKH Advocaten zet de voordelen van een BV oprichten voor u op een rij:

 • Beperkte aansprakelijkheid: Wanneer u in het bestuur zit van de BV, bent u niet zelf aansprakelijk op uw privévermogen. Een bestuurder van een BV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op zijn aandelen of wanneer er onrechtmatig bestuur gevoerd wordt.
 • Laag startkapitaal: Vroeger was er bij het BV oprichten nog sprake van een hoge inleg bij de start van een BV onderneming. Tegenwoordig is het minimum startkapitaal teruggebracht naar slechts 1 cent.
 • Lage belasting over de winst: Wanneer u als BV winst maakt betaalt u slechts 16,5% of 25% btw.
 • Holdingstructuur aanbrengen is risico’s beperkend: Meerdere BV’s oprichten en deze samenvoegen tot een holding zorgt ervoor dat uw risico op een faillissement aanzienlijk verkleind. Zodra een BV faillissement aan moet vragen, lopen de overige BV-zaken van uw holding niet direct gevaar.

De nadelen van een BV oprichten

Het oprichten van een BV kan ook nadelen betreffen. Wij noemen de belangrijkste aspecten:

 • U kunt bij het voeren van wanbeleid ook privé aansprakelijk gesteld worden.
 • U heeft veel financiële en administratieve verplichtingen waar u zich aan moet houden bij het oprichten van een BV, waaronder een verplichte jaarrekening aan de KVK.
 • Minder fiscale voordelen, zoals geen zelfstandigenaftrek of startersaftrek en bij het MKB geen kleine ondernemersregeling.
 • Veel regels rondom het uitkeren aan aandeelhouders, waaronder een uitkeringstoets waardoor het bedrijf risico’s loopt.

Voor een uitgebreid advies over uw BV oprichten en de voor- en nadelen hiervan kunt u terecht bij onze advocaat ondernemingsrecht.

Wat komt er kijken bij een eigen BV beginnen?

Het oprichten van een BV brengt voorwaarden met zich mee die van belang zijn. De belangrijkste eisen bij een BV oprichten:

 • De oprichting van een BV gebeurt via de notaris. De notaris stelt de notariële akte op met daarin de statuten die van belang zijn voor een BV oprichten.
 • U moet minstens 1 eurocent als startkapitaal in de BV storten. Dit kan met geld, maar ook in natura.
 • De notaris verzorgt meestal de inschrijving van de BV in het Handelsregister.
 • Het opstellen van een ondernemingsplan voor het verkrijgen van startkapitaal is natuurlijk ook vaak een item dat een rol speelt rondom het oprichten van de BV.

Noodzakelijk bij het oprichten van de BV is de registratie van alle bestuurders in het Handelsregister van de KVK. Zolang u dit nog niet heeft geregeld, blijft u zelf volledig aansprakelijk voor de BV. CKH Advocaten raadt u aan om dit zo snel mogelijk te regelen. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen. Daarnaast dienen ook alle belanghebbenden ingeschreven te worden op uw BV. Hiervoor is er een zogeheten UBO-register aangemaakt bij de KVK. Dit is één van de oprichtingseisen van BV. UBO is de Engelse benaming voor Ultimate Benificial Owner. Het gaat hier om aandeelhouders van uw BV.

Uw BV in oprichting

Wanneer u een BV in oprichting heeft, dient u rekening te houden met diverse facetten van dit vennootschap. Als de notaris bezig is met de voorbereiding voor de oprichting kunt u al wel met een BV aan het handelsverkeer deelnemen. De BV is dan ‘in oprichting’. Van belang bij een BV in oprichting is dat dit ‘in oprichting zijn’ naar buiten toe goed duidelijk wordt gemaakt. Als BV in oprichting schrijft u zich al wel vast in bij het KVK. Daarnaast moet u al uw zakenpartners duidelijk informeren over de al lopende bedrijfsvoering en aangeven dat u namens de BV in oprichting contracten afsluit.

Zodra de BV definitief is opgericht, kunnen handelingen uit de oprichtingsfase worden bekrachtigd. Daarmee worden eventuele privéaansprakelijkheden voor de bestuurder(s) uit de BV oprichtingsfase ongedaan gemaakt. Als bestuurder kunt u overigens ook persoonlijk aansprakelijk zijn om andere redenen: als u bijvoorbeeld contracten hebt afgesloten namens de BV terwijl u wist (of kon voorzien) dat de BV hieraan niet kon voldoen. Of als u de Belastingdienst niet op tijd meldt dat u de belastingen en premies niet kunt betalen of als er uitkeringen worden gedaan waarvan u kon weten dat deze de BV in gevaar konden brengen (de uitkeringstoets).

Wat kan een advocaat ondernemingsrecht betekenen bij een BV oprichten?

Er zijn diverse taken waar een advocaat ondernemingsrecht u bij kan ondersteunen. Bij het oprichten van een BV komen er een aantal zaken om de hoek kijken waar expertise bij vereist is. Daarnaast kunnen zij ook helpen bij zaken waar de BV al langer zijn bestaan in geniet. Denk aan belangrijke zaken als aansprakelijkheidsvragen en contractuele zaken, aandeelhoudersovereenkomsten, fiscale zaken en de uitkoop van vennoten. Onze advocaten zijn op de hoogte van alle voorwaarden en regels van een BV oprichten.

Raadpleeg uw advocaat ondernemingsrecht

Een eigen BV beginnen? Laat u dus goed voorlichten wanneer u een BV wil gaan oprichten, de ondernemingsrechtadvocaten van CKH staan u graag met raad en daad bij. Zij zijn ervaren en kunnen u bijvoorbeeld ook helpen met het schrijven van een ondernemingsplan of het opzetten van een holdingconstructie. Daarbij zijn zij specialist op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

U kunt ons op een snelle manier bereiken door telefonisch contact op te nemen met een van onze kantoren of ons contactformulier in te vullen. In het formulier kunt u uitgebreid aangeven wat uw situatie is met betrekking tot een BV oprichten, de voorwaarden van het oprichten van een BV of andere zaken. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze BV oprichten specialisten