NV oprichten

NV oprichten

Een NV oprichten? Het (Naamloze Vennootschap of Naamloos Vennootschap) is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net als bij een BV. Wat is dan het verschil? Waarom zou u een eigen NV beginnen? Het grootste verschil bij het Naamloze Vennootschap oprichten is dat een NV niet alleen aandelen op naam kent (zoals een BV), maar ook aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs (aandelen aan toonder). Een BV kent daarentegen alleen maar aandelen op naam, die alleen via de notaris overdraagbaar zijn. Verschil is ook dat een BV eigenlijk geen minimumkapitaal meer kent, terwijl het verplichte aandelenkapitaal bij een NV minimaal 45.000 euro bedraagt.

Wat zijn de voordelen van een Naamloze Vennootschap oprichten?

CKH Advocaten benoemt de voornaamste voordelen van de oprichting van een NV. We spreken onder andere over het feit dat het bestuur uit meerdere personen kan bestaan. Dit is wettelijk verantwoord. Daarnaast kunt u bij het oprichten van een Naamloos Vennootschap ook de aandelen verhandelen en kunnen deze overgedragen worden. Het bestuur van een NV kan ervoor kiezen om personeel aan te nemen en er geldt een beperkte aansprakelijkheid voor de bestuurders. Sociale verzekeringen vallen tevens onder het pakket. Als Naamloos Vennootschap bent u hier dus ook voor verzekerd.

Naast bovengenoemde voordelen van de oprichting van een NV, gelden er ook belastingtechnische voordelen. Er kan namelijk een beroep gedaan worden op de belastingaftrek door investeringsaftrek, belastingaftrek door willekeurige afschrijving of research & development aftrek.

Zitten er ook nadelen aan een NV oprichten?

Naast dat een NV oprichten veel voordelen biedt zijn er ook nadelen die wij graag bespreekbaar maken. Er heerst, zoals genoemd, een vrij hoog startkapitaal. Het minimumkapitaal van een NV is €45.000 waar u aan moet voldoen. Wanneer uw Naamloze Vennootschap niet erg winstgevend blijkt, kan er tevens een relatief hoge belastingdruk op liggen. Verstandig is om bij dreiging van winstverlies een ondernemingsadvocaat in te schakelen die deze kwestie voor u na kan kijken.

Gesproken over belasting, benoemen we ook de nadelen van de belastingaftrek bij een NV. Wanneer u de oprichting van een NV start, moet u goed nadenken over enige belastingaftrek nadelen. Bij een Naamloos Vennootschap heeft u geen kleine ondernemersregeling, geen MKB-vrijstelling, geen startersaftrek en geen zelfstandigenaftrek. Dit kan enige impact hebben op uw liquiditeitsflow.

Een NV in oprichting

Wilt u voordat de NV opgericht is al starten met de business? Door u in te schrijven in het Handelsregister van de KVK maakt u dit mogelijk. Wanneer een bedrijfsvoering gestart wordt is dit verplicht. Hiervoor is tevens een verklaring van de notaris nodig. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verduidelijking naar al uw aandeelhouders en zakenpartners. Zij moeten ervan op de hoogte zijn dat u een NV I.O. bezit; een Naamloos Venootschap In Oprichting. Handelen namens een NV in oprichting houdt in dat u zelf aansprakelijk bent. Contracten die gesloten worden vallen allen onder deze naam van rechtspersoon in oprichting. Een NV kan enkel met akkoord van de andere partij(en) eventueel contracten overnemen.

Met eigen bedrijf naar de beurs

Met een Naamloos Vennootschap kunt u de beurs op. Een eigen NV beginnen is vooral interessant voor ondernemers die met een groot bedrijf naar de beurs willen gaan. Anders is kiezen voor een BV veel voordeliger, omdat voor het oprichten van een BV geen startkapitaal nodig is. Bij een NV oprichten geldt dat dus wel. Een eigen NV beginnen kan overigens ook door één persoon gebeuren, het is niet noodzakelijk dat dit samen met anderen gebeurt.

Wanneer u ervoor kiest om een beursgenoteerd Naamloos Vennootschap te willen zijn, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen die vereist zijn. Waarom met name grote bedrijven naar de beurs gaan heeft ermee te maken dat het minimale vermogen al 5 miljoen moet zijn. Daarnaast tellen ook de waardes van uw aandelen hierin mee. Bestaat uw bedrijf nog geen 5 jaar of heeft u nog niet minimaal 3 jaar winst gemaakt op uw naam? Dan komt u helaas nog niet in aanmerking voor een beursgenoteerd Naamloos Vennootschap.

Belangrijke fiscale aspecten van een Naamloos Vennootschap

Wilt u een NV oprichten? Dan is het van belang om kennis te nemen van de fiscale aspecten die hierbij komen kijken. Zodra het Naamloze Vennootschap opgericht is, dient er allereerst vennootschapsbelasting betaalt te worden. De AVA houdt hier zicht op en beslist op welke wijze de winst daarna wordt verdeeld. De AVA is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Naast deze bepaling van de AVA over de oprichting van uw NV, heeft ook de fiscus een hand in het fiscale pakket. U dient namens de aandeelhouders ook een gedeelte dividendbelasting te betalen. Het niet uitgekeerde deel van uw winst kan worden opgenomen voor eventuele toekomstige bedrijfsrealisaties- of uitbreidingen.

Hoezo naamloos?

Waar slaat ‘naamloos’ op, in Naamloos Vennootschap? Dit slaat terug op het feit dat bij een NV geen register van aandeelhouders moet worden opgesteld. De vennootschap is dus naamloos, een naamloze of naamloos vennootschap zogezegd. Bij een BV staan de aandelen juist op naam en zijn alle aandeelhouders bekend. De NV is dus vooral geschikt voor grootschalig aandeelhouderschap, omdat een aandeelhouder c.q. vennoot van een NV in principe anoniem blijft. Indien de aandelen ‘aan toonder’ zijn, kan het zelfs voorkomen dat de vennootschap of het bestuur niet eens alle vennoten of aandeelhouders bij naam kent. Dan is het met recht een naamloos vennootschap te noemen.

Voor een NV oprichten gelden verder vrijwel dezelfde eisen als bij het oprichten van een BV.

Uw advocaat ondernemingsrecht helpt bij NV oprichten

Een eigen bedrijf beginnen in de vorm van een NV? Laat u dan goed voorlichten. De ondernemingsrechtadvocaten van CKH staan u in ieder geval graag met raad en daad bij wanneer u besluit tot de oprichting van een NV. Zij zijn ervaren experts op het gebied van Naamloze Vennootschappen en de bijbehorende rechtshulp en kunnen u bijvoorbeeld ook helpen met (het voorbereiden van) een beursintroductie.

Meer informatie over NV oprichten? Neem contact op met onze advocaten!

Gaat u een NV oprichten? Neem voor alle informatie betreffende Naamloze Vennootschappen contact op met onze advocaat ondernemingsrecht. U kunt ons contactformulier invullen met uw situatiebeschrijving waarna wij zo snel mogelijk contact met u op zullen nemen!

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze NV oprichten specialisten