Stichting of vereniging oprichten

Stichting of vereniging oprichten

Wilt u een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u daarvoor vermogen beschikbaar? Dan kunt u een stichting oprichten. Een stichting heeft niet het doel om winst te maken, maar wil juist een maatschappelijk of sociaal doel behalen. Met een kanttekening, want wanneer de stichting wordt gevormd tot onderneming is dit wel weer mogelijk. CKH Advocaten kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van een stichting of vereniging.

Stichting oprichten

Een stichting oprichten (oprichten stichting) gebeurt bij notariële akte. Een stichting oprichten kan door één persoon gebeuren maar ook door meerdere personen. Ook een rechtspersoon, zoals een BV of NV, kan een stichting oprichten. In de stichtingsstatuten (oprichting stichting) staan onder meer:

 • de naam van de stichting, met het woord ‘stichting’ als deel van de naam;
 • het doel van de stichting;
 • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
 • de vestigingsplaats van de stichting;
 • hoe besluitvorming plaatsvindt binnen de stichting;
 • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Meestal staan er ook regels over de interne organisatie opgenomen in de statuten. Wilt u de statuten wijzigen, dan kan dat alleen via een notariële akte. Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Een stichting kan bijvoorbeeld ook een onderneming hebben; de winst daarvan moet worden besteed aan het doel dat de stichting nastreeft. Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur.

Stichting oprichten via de notaris

U start het oprichten van de stichting bij een notaris. De notaris maakt de notariële akte op en controleert grondig alle gegevens. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook nagekeken of bestuursleden voorkomen in het faillissementsregister. Is de stichting met al zijn toebehoren akkoord bevonden? Dan schrijft de notaris deze in bij de Kamer van Koophandel, het handelsregister en het UBO-register. Met dergelijke gegevens is het vervolgens ook mogelijk om een bankrekening te openen.

Kosten stichting oprichten

De kosten voor een stichting oprichten zijn erg variabel en afhankelijk van de notaris waarbij u dit laat vastleggen. Daarbij telt ook de complexiteit van de op te richten stichting mee. Over het algemeen vallen de notariskosten tussen de €500,- en €1000,-. Daarnaast is het goed om te weten dat er geen standaard minimaal startkapitaal geldt voor het oprichten van de stichting. Deze wordt gefinancierd vanuit uw eigen vermogen.

Winst maken met een stichting

Wilt u een stichting oprichten en wilt u hiermee winst maken? Dan dient u deze winst enkel te gebruiken om uit te keren aan de maatschappelijke, sociale of ideële doelen van de organisatie. U kunt dergelijke zaken opnemen in de statuten van het bedrijf door winst op te noemen als doel van uw stichting. De statuten zijn in feite de basis voor uw stichting. De bedoeling is dat hier alle interne afspraken in worden vermeld, waaronder wie de bestuurders zijn en wie er verantwoordelijk is voor de overige taken.

Vereniging oprichten

In tegenstelling tot een stichting heeft een vereniging wel leden. Een vereniging oprichten gebeurt vaak als één of meerdere personen willen samenwerken om een wens of doel te bereiken. Bijvoorbeeld om samen te sporten of muziek te maken.

Wat komt er kijken bij een vereniging oprichten?

 • Een vereniging heeft tenminste twee leden.
 • De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering.
 • De leden hebben normaliter allemaal één stem op de ledenvergadering.
 • De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit eigen leden bestaat.
 • Een bestuur bestaat meestal uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 • Er zijn twee soorten verenigingen: met en zonder volledige rechtsbevoegdheid. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn de bestuurders in principe niet privé aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de vereniging. Een dergelijke vereniging moet worden opgericht bij notariële akte. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet zich ook inschrijven in het Handelsregister. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is een vereniging die niet bij notariële akte is opgericht. De bestuurders zijn privé aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de vereniging. We noemen dat ook wel een informele vereniging of feitelijke vereniging. Overigens komt het begrip ‘feitelijke vereniging’ uit het Belgisch recht.

Er zijn overigens de nodige varianten; de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn varianten van de vereniging waarvoor aanvullende regels gelden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een vereniging van eigenaars (VvE).

Een afspraak met uw advocaat ondernemingsrecht?

Een stichting of vereniging beginnen of oprichten? Laat u dan goed voorlichten. De ondernemingsrechtadvocaten van CKH staan u in ieder geval graag met raad en daad bij wanneer u besluit tot de oprichting van een stichting of vereniging. U bereikt ons door contact op te nemen middels het contactformulier. U ontvangt dan spoedig een reactie.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Stichting of vereniging oprichten specialisten