Alimentatie

Alimentatie

Wanneer partners besluiten van elkaar te scheiden, kan het zijn dat er alimentatie moet worden betaald. Bij de ontbinding van een huwelijk of bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap kan dit zowel partner- als kinderalimentatie zijn. Bij de beëindiging van een samenwoning (niet zijnde een huwelijk of een geregistreerd partnerschap) is dit bijna altijd kinderalimentatie en geen partneralimentatie.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het willen beëindigen van alimentatie. Met behulp van een gespecialiseerde advocaat kunt u onderzoeken of alimentatie stoppen ook daadwerkelijk mogelijk is. De wet kent geen regels voor partneralimentatie na de beëindiging van een samenwoning. Op grond van jurisprudentie kan er soms, in uitzonderlijke gevallen, wel een plicht tot het betalen van partneralimentatie bestaan na beëindiging van een samenwoning.

Wanneer heeft u recht op alimentatie?

Alimentatie kan aangevraagd worden wanneer uw ex-partner meer inkomen genereert dan uzelf. Het wordt aangevraagd bij uw ex-partner, zodat u over meer financiële middelen kunt beschikken die uw kind kunnen onderhouden. Het recht op alimentatie geldt alleen wanneer de ex-partner ook daadwerkelijk de wettelijke ouder is van uw kind. Recht op alimentatie vervalt wanneer het kind 18 wordt.

Kinderalimentatie

Wanneer partners scheiden, kan dit ervoor zorgen dat een ouder wettelijk verplicht is om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van zijn of haar kind(eren). Dit geldt zowel bij ontbinding van een huwelijk, beëindiging van een geregistreerd partnerschap als beëindiging van een samenwoning.

De hoogte van het te betalen wettelijke alimentatiebedrag wordt berekend aan de hand van de zogenoemde Tremanormen (alimentatienormen). Van belang hierbij is hoe de zorg en opvoeding voor de kinderen tussen de ouders is verdeeld, wat de behoefte is van de kinderen en wat de draagkracht van beide ouders is. Het is een misvatting dat bij co-ouderschap geen alimentatie moet worden betaald: zelfs wanneer sprake is van co-ouderschap kan het zijn dat de ene ouder de andere kinderalimentatie moet betalen.

Partneralimentatie

Net als bij kinderalimentatie wordt het bedrag voor partneralimentatie – nadat de partners zijn gescheiden – berekend aan de hand van de zogenoemde Tremanormen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat iemand na een scheiding nodig zou hebben (de behoefte van de alimentatiegerechtigde), maar ook naar de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Als iemand geen of slechts een beperkte draagkracht heeft, dan hoeft geen of slechts in beperkte mate alimentatie te worden betaald. De regels rond partneralimentatie zijn complex. Een berekening over de hoogte van het alimentatiebedrag kan daarom het beste door een deskundige advocaat van CKH Advocaten worden opgesteld.

Wanneer stopt kinderalimentatie?

Kinderalimentatie tot leeftijd van 21 jaar

Ten aanzien van kinderalimentatie geldt een alimentatieplicht tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of u aan kinderen tussen de 18 en 21 jaar alimentatie blijft betalen, hangt af van hun situatie. Gaan ze nog naar school, dan blijft de alimentatie doorlopen. Stoppen ze met school en gaan ze werken, dan kunnen ze in principe zichzelf onderhouden en is het misschien mogelijk te stoppen met de alimentatie. Doe dit altijd in overleg met het kind en vraag één van onze personen- en familierechtadvocaten om advies.

Partneralimentatie: maximaal 12 jaar

Momenteel bedraagt de maximale termijn voor het betalen van partneralimentatie 12 jaar. Deze termijn geldt voor een huwelijk met kinderen én bij een huwelijk zonder kinderen, mits dat huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd. Ex-echtgenoten kunnen hierover samen andere afspraken maken. De plicht tot het betalen van partneralimentatie verstrijkt in elk geval na 12 jaar. Ook stopt de alimentatieplicht bij het overlijden van de alimentatieplichtige of als de alimentatiegerechtigde gaat trouwen, duurzaam gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Hoe kan ik alimentatie stoppen?

Alimentatie stoppen is niet zomaar mogelijk, hiervoor moet er sprake zijn van een nijpende situatie waaruit blijkt dat het niet meer nodig is om alimentatie te betalen óf er moet een herberekening plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer de ex-partner waar alimentatie aan wordt betaald opnieuw trouwt of gaat samenwonen. De draagkracht van die persoon wordt hoogstwaarschijnlijk vergroot, doordat hij of zij een nieuwe fiscale partner krijgt. Het kan zijn dat het betalen van alimentatie aan die persoon dan overbodig blijkt.

Wanneer iemand niet vrijwillig wil meewerken of wanneer de nieuwe partner niet op hetzelfde adres staat ingeschreven, kan alimentatie stoppen lastiger verlopen. De rechter kan de alimentatieplicht beëindigen, verhogen of verlagen. Hiervoor wordt de situatie nauwkeurig bekeken en worden er eventueel herberekeningen gemaakt over de alimentatie.

Hulp bij alimentatie stoppen of aanvragen? Vraag een adviesgesprek aan

Het aanvraagproces van alimentatie kan lastig zijn wanneer u geen alimentatie advocaat in de arm neemt. Hetzelfde geldt voor alimentatie stoppen zonder ondersteuning of advies. Laat ons u helpen en neem direct contact op door ons een bericht te sturen of bereik ons telefonisch.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Alimentatie specialisten