Erfrecht

Erfrecht

Een conflict over erfenis kan emotioneel uitputtend zijn. Het gaat vaak om familie, waarbij er al sprake is van een emotionele nasleep na overlijden. Verstandig is om met een erfrecht advocaat te bespreken waar u tegenaan loopt en te profiteren van zijn ervaring en expertise.

Er gelden verschillende regels voor het verlenen- en verkrijgen van erfrechten. Onze erfrecht advocaat is gespecialiseerd in het oplossen van erfrechtelijke problemen, hij adviseert bij erfrechtelijke vraagstukken en ondersteunt met zijn expertise in het voeren van procedures.

Wat is erfrecht?

Het erfrecht bepaalt dat wanneer iemand overlijdt (de erflater), het vermogen (de bezittingen en/of schulden) van de erflater overgaat naar de erfgenamen van de erflater. De erfgenamen volgen dus de overleden persoon op in zijn/haar vermogen. Dat wil eigenlijk zeggen dat de erfgenamen verantwoordelijk zijn geworden voor de nalatenschap (ook wel erfenis genoemd) van de erflater.

Erfenis verwerpen of aanvaarden?

Het erfrecht bepaalt dat erfgenamen de nalatenschap van de erflater kunnen verwerpen, beneficiair kunnen aanvaarden of zuiver kunnen aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden wordt ook wel ‘aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving’ genoemd. Als blijkt dat de nalatenschap uit meer schulden dan bezittingen bestaat, worden erfgenamen niet aansprakelijk gesteld voor de schulden.

Zuiver aanvaarden betekent dat erfgenamen samen eigenaar worden van de bezittingen en schulden van de overledene.

Wettelijk erfrecht

Als de erflater een testament heeft opgesteld, bepaalt het testament aan wie de nalatenschap toekomt. Heeft de erflater géén testament opgesteld, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en dus aan wie de nalatenschap toekomt. Dit wordt ook wel het wettelijke erfrecht genoemd.

Bij het wettelijke erfrecht ontvangt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de nalatenschap van de erflater. Dit geldt overigens alleen wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan vóór 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 valt een erfenis niet meer automatisch in de gemeenschap van partijen.

Successierechten

Als erfgenamen een erfenis ontvangen, moeten zij hierover belasting betalen. Die belasting wordt in de volksmond ook wel successierechten of erfenisrechten genoemd. De Belastingdienst zendt de erfgenamen een paar maanden na het overlijden van de erflater een aangifteformulier. Hierop dienen de erfgenamen aan te geven waaruit de ontvangen erfenis bestaat waarover de successierechten betaald dienen te worden. De hoogte van de erfenisrechten hangt af van de omvang van de nalatenschap. Daarnaast hangt de hoogte van de erfenisrechten af van de graad van de bloedverwantschap.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Om het recht op nalatenschap te kunnen aantonen is een verklaring van erfrecht noodzakelijk. In deze verklaring wordt opgenomen wie er recht heeft op bijvoorbeeld vermogen en materiële zaken die nagelaten zijn door de reeds overleden persoon. Een verklaring van erfrecht wordt ook wel akte van erfrecht genoemd en fungeert als officiële afwikkeling van de nalatenschap.

Hoe komt u aan een akte van erfrecht?

Een akte van erfrecht wordt afgegeven door de notaris. Deze maakt een verklaring op van de door u aangeleverde gegevens en controleert deze vervolgens. Alvorens erfgenamen de verklaring van erfrecht kunnen ondertekenen doet de notaris ook nog onderzoek in diverse registers. Het ondertekenen gebeurt bij akkoord tegenwoordig steeds vaker online, maar kan ook nog steeds per post. Het is de bedoeling dat u deze thuis ondertekent en vervolgens retourneert aan de notaris.

Erfrecht belasting

Wanneer u recht heeft op nalatenschap van een overledene ontvangt u dit niet geheel belastingvrij. In gevallen waarbij het gaat om grote bedragen of zeer waardevol eigendom verwacht de fiscus dat er belasting wordt betaald over het geërfde bedrag. Welke relatie u heeft met de overledene is medebepalend voor hoeveel belasting u moet betalen.

Uw erfrecht advocaat van CKH

Bij het erfrecht spelen emoties vaak de hoofdrol, zeker wanneer derden vinden dat zij recht hebben op de nalatenschap van een overledene en u het hier niet mee eens bent, of andersom. Het is dan ook raadzaam om u in het kader van een juridisch geschil te laten begeleiden door een gespecialiseerde erfrecht advocaat van ons kantoor.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Erfrecht specialisten