Mediation

Mediation

Mediation (bij scheiding) is tegenwoordig een veelgebruikt begrip. Maar wat betekent mediation nu precies? En wat doet een mediator? Bij mediation proberen partijen tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Partijen proberen zelf het conflict op te lossen door met elkaar te onderhandelen onder leiding van een onafhankelijke mediator. De mediation advocaat van CKH Advocaten kan u bijstaan tijdens een echtscheiding.

Mediation advocaat

Als onafhankelijke mediator bij een echtscheiding kan bijvoorbeeld een mediation advocaat worden ingezet om een conflict op te lossen. Groot voordeel hiervan is, dat de afwikkeling van de echtscheiding vaak (veel) sneller wordt opgelost dan wanneer de rechter een knoop moet doorhakken. Dit kan voor partijen veel geld schelen.

Daarnaast kan een mediationtraject met behulp van een mediation advocaat ervoor zorgen dat er een betere verstandhouding tussen partijen is dan wanneer een langdurige rechtszaak het conflict tussen partijen moet beslechten. Immers, doordat partijen zelf tot een oplossing komen, sluit deze oplossing vaak beter aan op de wensen van beide partijen. Voor partijen die van elkaar scheiden kan dit heel veel waard zijn wanneer bij de echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken. Een mediation advocaat kan hierbij helpen.

Wat doet een mediator?

Een mediator bij een scheiding of relatiebreuk is neutraal en onpartijdig. Het is de taak van de mediator om te bemiddelen tussen de twee partijen. Door de gesprekken te faciliteren en te begeleiden zal onze mediation advocaat helpen om tot een goed einde te komen voor beide partijen. Hiervoor is het van belang dat beide partijen bereid zijn om met elkaar te praten en wordt er uit gegaan van zelf oplossend vermogen. Een mediator zal zich niet inhoudelijk bemoeien.

Samen een oplossing zoeken

Mediation heeft alleen kans van slagen als beide partijen bereid zijn om echt naar een oplossing te zoeken. Dit betreft dan een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Het gaat er in dit geval niet zozeer om wie van de partijen er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar meer of er bereidheid is om een oplossing te zoeken die voor beide partijen redelijk is. Met hulp en advies van CKH Advocaten is een oplossing altijd dichtbij.

CKH Advocaten is er een voorstander van om eerst te bezien of partijen (door middel van hun advocaten) tot afspraken kunnen komen. Onze familierechtadvocaten schromen het procederen niet, maar de praktijk leert dat in veel gevallen door middel van mediation of een viergesprek partijen toch tot goede bestendige afspraken kunnen komen. Het is dan ook mogelijk dat u en uw ex partner gezamenlijk bij CKH Advocaten een mediation aangaan. Tijdens de mediation zullen jullie geschillen onder leiding van de familierechtadvocaat worden besproken. Jullie gaan dus samen met de advocaat om tafel om tot afspraken te kunnen komen. De advocaat zal deze afspraken vervolgens vastleggen in een convenant en/of ouderschapsplan.

Aandacht voor de kinderen

Een mediator bij scheiding kan niet alleen veel betekenen voor ouders, maar speelt ook een belangrijke rol voor de kinderen. Wanneer twee partijen in scheiding liggen zijn er vaak kinderen bij betrokken. Zaken als co-ouderschap, maar ook wie wanneer zorgdraagt voor welke kinderen zijn onderwerpen die hiermee gemoeid zijn. Een dergelijke verdeling kan veel stress en problemen opleveren wanneer er niet goed met elkaar wordt gecommuniceerd.

CKH Advocaten beschikt over goed opgeleide mediators met ervaring in een optimale begeleiding, ook wanneer kinderen extra aandacht nodig hebben.

Een vertrouwelijke rol

Wanneer u in zee gaat met een mediator bij echtscheiding tekent u voorafgaand aan de mediation een overeenkomst van geheimhouding. Dit houdt in dat derden, inclusief een rechter nooit te weten komen wat er tijdens de gesprekken wordt besproken. Dit geeft de mediator een extra vertrouwelijke rol en zorgt ervoor dat beide partijen zich prettig voelen bij het bespreken van gevoelige zaken, zoals de rolverdeling als ouder. Wanneer u onze advocaat bij de mediaton betrekt, zal ook hij of zij moeten tekenen voor geheimhouding.

Afspraken maken met een betrouwbare advocaat

CKH Advocaten kan u bijstaan in het advies over de diverse ingewikkelde onderwerpen die komen kijken bij een scheiding. Onze advocaten zijn zeer ervaren in mediation en kunnen u goed begeleiden bij onder meer het verzorgen van een goede omgangsregeling en de alimentatie. In het geval dat u niet met de andere partij om tafel wil zitten kunnen wij ook één van u beiden ondersteunen. Wij doen er alles aan om de belangrijke aspecten zo goed mogelijk te behandelen als mediator bij scheiding.

Plan een contactmoment in met ons

Wenst u op korte termijn een afspraak te maken met ons? Neem hiervoor dan contact op met één van onze vestigingen of stuur een mail naar info@ckh-advocaten.nl. Wij zorgen ervoor dat wij u zo spoedig mogelijk kunnen helpen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Mediation specialisten