Scheiden

Scheiden

Bij een echtscheiding wordt een huwelijk tussen partners beëindigd. De (ex-)partners moeten als gevolg van de beëindiging van het huwelijk veel afspraken met elkaar maken. Bijvoorbeeld over de verdeling van het vermogen, het vaststellen van alimentatie en het verevenen van het opgebouwde pensioen. Natuurlijk moet er ook rekening gehouden worden met het gezin. Het hebben van kinderen en scheiden kan de procedure van echtscheiding zeker beïnvloeden.

Als sprake is van een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, dan moeten ook afspraken worden gemaakt over de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op het vaststellen van alimentatie en een omgangsregeling. Onze echtscheiding advocaat kan een echtscheiding aanvragen voor u, zodat u alle zaken goed en tijdig geregeld heeft.

Co-ouderschap

Een echtscheiding aanvragen brengt veel regelingen met zich mee. Een omgangsregeling die in het kader van een echtscheiding regelmatig door ouders van minderjarige kinderen wordt gekozen, is de co-ouderschapsregeling. Een co-ouderschapsregeling houdt in dat de ouders beide (ongeveer) evenveel verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Veel ouders denken dat er bij deze regeling geen alimentatie meer aan de andere ouder hoeft te worden betaald, maar dit is niet per se het geval.

Scheiden en nu?

Wanneer (ex-)partners hebben besloten om van elkaar te scheiden, moeten dus veel afspraken worden gemaakt. Maar hoe kunt u een echtscheiding aanvragen? Een echtscheiding wordt aangevraagd door middel van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift wordt door een advocaat bij de rechtbank ingediend. In dit verzoekschrift kan ook worden gevraagd om nevenvoorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzoek om alimentatie vast te laten leggen. In de uitspraak van de rechtbank wordt dan naast het uitspreken van de echtscheiding ook alimentatie vastgelegd.

Wanner (ex-)partners van elkaar scheiden zonder dat sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, moeten ook veel afspraken worden gemaakt. Dit is zeker het geval wanneer (ex-)partners van elkaar scheiden en er bij de scheiding minderjarige kinderen betrokken zijn. Het kan dan handig zijn om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. In dit verzoekschrift wordt niet verzocht om een scheiding uit te spreken, maar bijvoorbeeld wel om kinderalimentatie vast te laten leggen.

Kinderen en scheiden

Waar een scheiding op de loer ligt zijn kinderen vaak het onderwerp van de dag. De impact van een scheiding is voor kinderen meestal erg groot en aan ouders de taak om dit te beperken. Dit kan erg lastig zijn. Het maken van diverse duidelijke afspraken kan deze last beperken, mediation kan hierbij helpen. Het is wettelijk verplicht om diverse afspraken te maken over de rolverdeling na een scheiding, hiervoor kunnen diverse omgangsregelingen getroffen worden.

Een echtscheiding advocaat kan bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan. Hierin wordt het volgende beschreven:

 • De omgangsregeling met de kinderen
 • Verdeling van zorg- en opvoedingstaken
 • Communicatieomgang tussen beide ouders
 • Kostenverdeling van de verzorging van het kind

Voorlopige voorziening echtscheiding

Over zaken, zoals alimentatie, de woning, goederen en kinderen kunnen tussentijdse afspraken worden gemaakt. Dit kan geregeld worden met een voorlopige voorziening bij echtscheiding. Deze zaken zijn erg belangrijk om tijdig te bespreken en vast te leggen. Zo wordt voorkomen dat dit allemaal in de laatste fase nog geregeld moet worden. Wanneer beide partijen er samen niet uitkomen kan de rechter deze beslissing vormen middels de voorlopige voorziening bij echtscheiding. Dit betreft een voorlopige uitspraak welke gaandeweg de echtscheiding nog kan veranderen.

Procedure echtscheiding

De procedure van echtscheiding heeft geen standaard stappenplan, omdat er van diverse situaties sprake kan zijn. Zo kan het zijn dat er sprake is van een scheiding in tegenspraak, waarbij één partij wil scheiden, maar de ander niet. Wanneer beide partijen willen scheiden zijn de volgende stappen een logische volgorde:

 1. Inschakelen van een advocaat en/of mediator
 2. Een echtscheidingsconvenant opstellen
 3. Indien van toepassing: een ouderschapsplan opstellen
 4. Verzoek tot scheiding indienen bij de rechtbank
 5. Wachten op uitspraak van de rechter
 6. Beschikking inschrijven bij de gemeente

Indien er sprake is van scheiding in tegenspraak, kan de procedure van echtscheiding anders verlopen. Houdt hierbij rekening met:

 1. Inschakelen van een advocaat
 2. Poging tot overeenstemming met andere partij
 3. Tekenen van een echtscheidingsconvenant bij wederzijds akkoord
 4. In geval van geen akkoord: indienen eenzijdig verzoek tot echtscheiding
 5. Met de echtscheiding advocaat naar de rechter
 6. Rechter doet uitspraak

Vraag onze echtscheiding advocaat om advies

Wilt u scheiden of heeft u te maken met een eenzijdig scheidingsverzoek? Onze echtscheiding advocaat helpt u graag bij een echtscheiding aanvragen of het indienen van een nevenverzoek. Neem contact op met info@ckh-advocaten.nl of neem telefonisch contact op met één van onze vestigingen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Scheiden specialisten