Verdeling van goederen

Verdeling gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 is het niet langer zo dat wanneer partners géén huwelijkse voorwaarden bij de notaris hebben laten opstellen, zij automatisch in gemeenschap van goederen trouwen. Bij wie op of na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden te laten opstellen, is sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn gemaakt, na een scheiding niet meer hoeven worden verdeeld.

Vóór 1 januari 2018 was het nog zo dat als bij de notaris huwelijkse voorwaarden waren opgesteld, partners automatisch in gemeenschap van goederen trouwden én scheidden. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn gemaakt, moeten in dit geval wel worden verdeeld na een scheiding.

Wanneer mensen van elkaar scheiden, hangt de verdeling van goederen af van de manier waarop zij zijn getrouwd.

Gemeenschap van goederen en scheiden

Wanneer partijen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is hoofdregel bij de verdeling van goederen dat alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden gelijk tussen partijen worden verdeeld. Dit kan gepaard gaan met veel emoties en leidt in veel gevallen tot conflicten. Het is verstandig om hierbij een mediator of advocaat in te schakelen die deze zaken voor u op een rij zet.

Verdeling van goederen bij echtscheiding goed regelen met een advocaat

Bij een scheiding komt veel kijken, het is vaak een emotionele rollercoaster waarbij overleggen en beslissingen nemen veelal lastig is. Een simpele boedelverdeling is vaak vanwege emotionele redenen dan ook niet mogelijk. Het is verstandig om dit samen met een advocaat te regelen die meekijkt naar onder meer het pensioen, schulden, verzekeringen, vermogen en materiële zaken.

Wanneer het over geld en schulden gaat, staat een gezonde communicatie tussen ex-partners al snel onder druk. Bij een echtscheiding krijgt men al snel te maken met een hypotheekschuld. Wanneer over de afbetaling van de hypotheek geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, kan dit leiden tot conflict.

Door bijvoorbeeld ook een mediator in te schakelen voor de verdeling van goederen bij echtscheiding voorkomt u dat u vastloopt of desgewenst akkoord gaat met een oneerlijke verdeling. Een mediator of advocaat communiceert separaat met beide partijen en zorgt ervoor dat alle afspraken nauwkeurig vastgelegd worden en de verdeling van gemeenschap van goederen eerlijk verloopt. 

Huwelijkse voorwaarden en scheiden

Zijn partijen getrouwd onder sluiting van huwelijkse voorwaarden, dan staat hierin de verdeling van goederen beschreven. Wat heeft een partner ingebracht? Hoe dienen tijdens het huwelijk de kosten van de huishouding en de kosten van de kinderen te worden betaald? Hoe is de opbouw van vermogen geregeld? De manier van verdeling van goederen is dan dus afhankelijk van wat de partners bij de notaris hebben neergelegd in de akte huwelijkse voorwaarden.

Vaak is binnen de huwelijkse voorwaarden ook sprake van een gemeenschap van goederen, omdat partners samen zaken kopen, zoals een woning en een auto. De verdeling van de gemeenschap van goederen bínnen de huwelijkse voorwaarden moet op dezelfde manier worden verdeeld als de verdeling van de gemeenschap van goederen zoals hierboven beschreven: alle gemeenschappelijke bezittingen en schulden worden gelijk tussen partijen verdeeld.

Beperkte gemeenschap van goederen en scheiden

Zijn partijen in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd, dan is de hoofdregel dat de verdeling van goederen als volgt plaatsvindt: het vermogen dat tijdens het huwelijk door partijen is opgebouwd en/of de schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan, worden gelijkelijk tussen partijen verdeeld. Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk worden níet gelijkelijk tussen partijen verdeeld. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu vóór of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Verdeling erfenis gemeenschap van goederen

Wanneer er een dierbare overlijdt, kan deze zijn of haar erfenis over hebben gelaten aan u en uw ex-partner, maar, het kan ook zo zijn dat deze erfenis enkel bestemd is voor u. Is dit het geval en is de erfenis dus niet voor u beiden bedoeld, dan valt deze erfenis buiten de gemeenschap van goederen. Er heeft maar één persoon recht op de erfenis en er hoeft dus geen verdeling plaats te vinden.

Hiervoor geldt wel dat de erflater dit vastgelegd moet hebben in een privé-clausule waarbij de ex-partner uitgesloten wordt van het recht op de erfenis. Is dit niet het geval, dan valt de verdeling van de erfenis onder gemeenschap van goederen.

Regel de verdeling van gemeenschap van goederen direct goed met uw advocaat en neem contact met ons op!

Het verdelen van de erfenis kan veel van u en uw naasten vragen. Schakel daarom direct een advocaat in om u te ondersteunen bij deze situatie.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Verdeling van goederen specialisten