Privacy statement

Privacy statement

Heeft u al een privacy statement op uw website gepubliceerd? Zo nee, doe dit dan zo snel mogelijk. Zo ja, laat uw privacy statement updaten. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens is het namelijk verplicht om informatie te verstrekken over hoe u persoonsgegevens verwerkt en opslaat.

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens, waardoor organisaties nog transparanter moeten omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Personen krijgen daarbij bovendien meer zeggenschap over de manier waarop hun gegevens worden verwerkt.

Wat moet in het privacy statement?

De informatieplicht is onder de AVG behoorlijk uitgebreid. In het privacy statement moet namelijk in ieder geval de volgende informatie zijn opgenomen:

 • Naam en contactgegevens van de verwerker en, indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (privacy officer);
 • Verwerkingsdoeleinden;
 • Belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (privacy term voor de organisatie die persoonsgegevens verwerkt);
 • Indien van toepassing: ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
 • Als gegevens worden doorgegeven naar buiten de EU: welke maatregelen zijn genomen om de privacy in het land buiten de EU te waarborgen;
 • Rechten van de personen.

Cookieverklaring

Heeft u een eigen website en wilt u persoonsgegevens verzamelen van uw websitebezoekers? Dan is een cookieverklaring verplicht. Net als bij een privacyverklaring, is het in verband met de AVG noodzakelijk om aan bezoekers te verduidelijken waarom en welke gegevens u van hen verzameld. Al deze informatie in de cookieverklaring moet te lezen zijn alvórens de bezoeker akkoord gaat met cookies. CKH Advocaten kan u uitgebreid informeren over een cookieverklaring en de AVG.

Disclaimer

Een disclaimer wordt gebruikt om juridische risico’s in te dekken. Hierin kunt u zaken vermelden die aangeven dat bepaalde informatie niet volledig of onjuist kan zijn, zoals prijzen of wijzigbare informatie. Andere voorbeelden hiervan zijn openingstijden en de bereikbaarheid van uw organisatie. Een disclaimer dekt u in voor eventuele informatiefouten, maar heeft wel een complexe juridische waarde. CKH Advocaten vertelt u graag meer over het gebruik van een disclaimer. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Autoriteit persoonsgegevens

Grip op uw persoonsgegevens, iets wat u tegenwoordig steeds meer bezighoudt. Wij hebben allemaal recht op privacy, maar hebben soms niet altijd in de hand welke gegevens derden of organisaties van ons verzamelen.

Is er in uw geval sprake van privacy schending of schending van de AVG? Dan kunt u dit indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. CKH Advocaten kan u hierbij ondersteunen.

U heeft de volgende rechten:  

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportibiliteit
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op menselijke blik bij besluiten
 • Klacht over gebruik persoonlijke gegevens

Pas op met een privacy statement generator

Wees voorzichtig met het gebruik van een privacy statement generator. De meeste generatoren gaan nog alleen uit van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bovendien zijn privacy statement generatoren niet geënt op uw branche of specialiteit.

Neem contact op met uw privacyrecht advocaat

Meer weten? Neem contact op met CKH Advocaten. De privacy specialisten van CKH Advocaten hebben ruime ervaring in het opstellen van privacy statements.

Het opstellen van een privacy statement vergt namelijk kennis van complexe privacywetgeving en jurisprudentie. Bovendien is het opstellen van een privacy statement maatwerk. Zo zorgen de privacyrecht advocaten van CKH ervoor dat u transparant bent over de wijze waarop u persoonsgegevens verwerkt en kunt u zich richten op de groei van uw onderneming. Dat werkt wel zo prettig.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Privacy statement specialisten