Privacy

Privacy

Iedereen heeft recht op privacy, uw gegevens vertellen namelijk meer over u dan u denkt. Hierdoor zijn persoonsgegevens veel geld waard. Via apps, databanken en zoekmachines worden met die gegevens profielen van personen opgesteld zodat marketeers gericht kunnen adverteren. Technologische ontwikkelingen maken het voor organisaties ook nog eens eenvoudiger om persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens zal daarom alleen maar in omvang toenemen. Dit betekent ook dat de kans op een datalek toeneemt. Daarnaast neemt ook de computercriminaliteit toe. Uw privacy staat op de tocht!

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht op 25 mei 2018, vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en moet particulieren beter beschermen tegen privacy inbreuken. Anders dan de Wet bescherming persoonsgegevens kent de AVG enkele strenge eisen waaraan organisaties moeten voldoen. Uit de praktijk blijkt dat nog niet alle organisaties weten hoe zij moeten omgaan met de strenge privacywetgeving. Zo dient u uw privacyverklaring en cookie policy aan te scherpen. Bovendien zijn de boetes hoger onder de AVG.

Privacy statement

Een privacy statement is een bericht aan klanten, cliënten of bezoekers waar alle informatie in vermeld staat betreffende uw omgang met hun persoonsgegevens. Sinds de komst van de AVG op 25 mei 2018, is de mate van omgang met deze informatie nog complexer en omvangrijker geworden. Aan de hand van het privacy statement kan de eindgebruiker beslissen of zij wel of geen gebruik zullen maken van uw product of dienst.

Volgens de AVG moet de volgende informatie in ieder geval benoemd worden:

  • De identiteit van de verwerker en eventueel de contactgegevens van de privacy officer
  • De doeleinden van de verwerking
  • In hoeverre men verplicht is tot gegevensverwerking
  • Wie de ontvanger(s) zijn van de gegevens
  • Waar van toepassing, vermelding van geautomatiseerde gegevensverzameling
  • Wanneer persoonsgegevens buiten de EU verstrekt worden, een vermelding welke maatregelen zijn genomen om de privacy in dat betreffende land te waarborgen
  • De rechten van de personen

Cookieverklaring

Waar men onderneemt, heeft men veelal een eigen website of webshop met een cookieverklaring. In deze cookieverklaring is, dankzij de komst van de AVG, een verplicht informatiebericht opgenomen waarin vermeld staat welke gegevens u van bezoekers verzameld en waarom. Alvorens de bezoeker verder kan op de pagina, moet de cookieverklaring al verschijnen. Als websitehouder bent u verplicht om eerst akkoord te vragen, voordat de bezoeker verder kan op uw website.

Naast een cookieverklaring, vermelden organisaties vaak een disclaimer op de website. In een disclaimer staat vermeldt dat diverse informatie eventuele fouten of onjuistheden kan bevatten. Denk aan vermeldingen over openingstijden, bereikbaarheid of voorraden. Wanneer een disclaimer dit aankaart, wordt het lastiger voor derden om een gegronde klacht in te dienen over deze vermeende onwaarheden.

Persoonsgegevens beschermen

Als individu heeft u het recht op privacy, daarom heeft de AVG grote stappen ondernomen om persoonsgegevens beter te kunnen beschermen. Toch kan het voorkomen dat er inbreuk plaatsvindt op uw privacy. De privacywetgeving vermeldt dat uw gegevens nooit zomaar gebruikt of verwerkt mogen worden.

Een manier om persoonsgegevens te beschermen van personen en klanten binnen uw organisatie, is door een functionaris gegevensbescherming in te schakelen. Een door de autoriteit persoonsgegevens benoemde functie, voor een persoon die binnen een organisatie toezicht houdt op naleving van de AVG.

Autoriteit persoonsgegevens

De autoriteit persoonsgegevens is een instantie waar u voor alle zaken omtrent de privacywetgeving terecht kunt. Is er bijvoorbeeld een datalek binnen uw organisatie? Of wilt u een privacyklacht melden? Dan meldt u dit aan de autoriteit persoonsgegevens. Wanneer u hier om welke reden dan ook niet uitkomt met een betrokken partij, kan onze ervaren privacyrecht advocaat u bijstaan.

De privacy specialisten van CKH Advocaten

CKH Advocaten heeft specialistische kennis over privacy-gerelateerde vraagstukken en staat zowel ondernemingen als particulieren bij met advies en in procedures. Omdat CKH Advocaten een full-service kantoor is, werken diverse secties intensief met elkaar samen. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren en u voorzien van advies waarin wij oplossingen aanreiken over de wijze waarop u met de strenge privacywetgeving kunt omgaan.

Meer informatie over uw recht op privacy? Neem contact op

Wilt u meer weten over het privacyrecht? De privacy advocaten van CKH Advocaten vertellen u graag meer over de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de cookie policy, de privacyverklaring en de manier waarop organisaties persoonsgegevens moeten verwerken. Vul al uw vragen en wensen in op ons contactformulier en wij komen spoedig bij u terug met een reactie.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Privacy specialisten