Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Begrippen als beroepsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden vaak in één adem genoemd. Met name in situaties waarin beroepsbeoefenaren als een notaris, accountant of makelaar een beroepsfout hebben gemaakt en daardoor financiële schade veroorzaakten. Deze zogenoemde vermogensschade wordt normaliter als gevolg van de beroepsaansprakelijkheid gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Onze beroepsaansprakelijkheidsadvocaat kan uitstekend ondersteunen in het juridisch speelveld en adviseert vanuit een brede expertise. Wat uw rechten en plichten exact zijn tijdens een conflict zoeken wij tot op de bodem uit.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid houdt in dat er beroepsfouten worden gemaakt waarvoor u of uw werknemers verantwoordelijk zijn. Zeker wanneer men een adviserend beroep beoefend, gaan klanten uit van een bepaalde expertise op basis van goed vertrouwen. Fouten die gemaakt worden in het kader van advisering kunnen u duur komen te staan wanneer iemand u aansprakelijk stelt.

Voorbeelden van beroepsfouten zijn:

  • Het verstrekken van onjuiste informatie
  • Het verstrekken van onvolledige informatie
  • Gemaakte fouten in administratie

Wel of niet aansprakelijk?

De beroepsaansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar wordt niet zonder meer aangenomen. Het hangt sterk af van de feiten en omstandigheden en met name wat partijen met elkaar zijn overeengekomen en van elkaar mochten verwachten. Voor eventuele dekking door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is beantwoording essentieel van de vraag of de beroepsbeoefenaar onrechtmatig heeft gehandeld (onrechtmatige daad) dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming (wanprestatie).

Meer concreet is het van belang of de beroepsbeoefenaar in de gegeven feiten en omstandigheden zorgvuldig handelt/heeft gehandeld, zoals men van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag verwachten. Deze maatstaf wordt gebruikt bij zowel een onrechtmatige daad als een wanprestatie. Overigens spelen bij de invulling en toepassing van deze maatstaf – vanzelfsprekend – ook de geldende beroeps- en gedragsregels van de beroepsbeoefenaar een prominente rol.

Als de beroepsbeoefenaar onzorgvuldigheid kan worden aangerekend, is daarmee sprake van een toerekenbare onrechtmatige daad of tekortkoming. In het kader van de beroepsaansprakelijkheid en natuurlijk de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is deze beoefenaar in beginsel aansprakelijk voor de schade. Veel voorkomende voorbeelden van dergelijke aansprakelijkheidszaken zijn situaties waarbij de beoefenaar de betrokkenen onvoldoende heeft gewezen op (juridische) gevolgen en of risico’s.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is in het leven geroepen om schades te dekken die volgen na het maken van beroepsfouten. De dekking geldt zowel voor de werkgever zelf als voor de werknemers.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u:

  • Vermogensschade
  • Kosten voor rechtsbijstand en verweer
  • Schade veroorzaakt door personeelsleden, stagiaires, vennoten, bestuurders en firmanten
  • Overige dekking hangt af van uw verzekeraar

Hoe kan een schadeclaim voorkomen worden?

Beroepsaansprakelijkheid voorkomen is makkelijker gezegd dan gedaan, maar u kunt weldegelijk stappen ondernemen om risico’s te beperken. Beroepsfouten kunnen vermeden worden door uw personeel goed te trainen en alle handelingen zo veel en zo goed mogelijk te documenteren. Blijf uzelf ontwikkelen en faciliteer goede mogelijkheden voor het personeel om dit ook te kunnen doen.

Daarnaast zijn duidelijke personeelsafspraken noodzakelijk en moeten de algemene voorwaarden altijd duidelijk (schriftelijk) gecommuniceerd worden. Werk opdrachten helder uit en communiceer afspraken ook zoveel mogelijk schriftelijk met klanten.

Een beroepsaansprakelijkheidsadvocaat kan ondersteunen bij het juridische proces, maar geeft ook advies bij het opstellen van algemene voorwaarden.

Verschil beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Er bestaan twee verschillende vormen van aansprakelijkheid, namelijk bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het over letselschade, schade aan personen en schade aan spullen. Beroepsaansprakelijkheid beslaat de financiële schades, bijvoorbeeld in het geval dat uw opdrachtgever financiële schade lijdt door een beroepsfout die u begaan heeft.

Uw advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht

Bent u aansprakelijk gesteld voor een beroepsfout? Of wilt u iemand aansprakelijk stellen? Schakel snel met onze beroepsaansprakelijkheidsadvocaat. De advocaten schade- en aansprakelijkheidsrecht van CKH Advocaten staan u bij in geschillen rond beroepsaansprakelijkheid. Zij adviseren en begeleiden u graag met hun ruime ervaring op dit terrein bij de te nemen stappen.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Beroepsaansprakelijkheid specialisten