Letsel- en personenschade

Letsel- en personenschade betekenen in feite hetzelfde, maar worden in de volksmond vaak nog apart gebruikt. Van letselschade, of beter gezegd personenschade, is onder meer sprake als iemand schade lijdt als gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld tijdens het werk of in het verkeer, maar ook als gevolg van een medische ingreep. Door personenschade/letselschade kunt u als slachtoffer te maken krijgen met allerlei kostenposten, die over een langere periode aanzienlijk kunnen oplopen met alle gevolgen van dien.

Denk bijvoorbeeld aan materiële schade in de zin van medicatie, herstel, verzorging, kosten voor deskundigen/juridische bijstand, maar ook immateriële schade in de zin van geestelijk leed, ook wel smartengeld genoemd, zoals pijn, verdriet, emotie, hetgeen in principe niet in geld is uit te drukken.

Wat moet u doen bij letsel- en personenschade?

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding is het noodzakelijk dat de letsel/personenschade aantoonbaar is. Het maken van foto’s of video’s kan hier bijvoorbeeld een manier voor zijn, maar ook het kunnen aantonen van namen en getuigen. De rechtbank zal namelijk vragen om bewijsmateriaal. Daarnaast is het belangrijk dat u verslag kunt doen van medische ingrepen, waarbij ook artsen als getuigen volstaan.

Wanneer moet u een letselschade advocaat inschakelen?

Een letselschade advocaat biedt uitkomst in gevallen waarbij expertise noodzakelijk is. U kunt schade oplopen bij of door bijvoorbeeld:

  • Een aanrijding
  • Een bedrijfsongeval
  • Medische fouten
  • Een val door slecht wegdek
  • Een militaire missie
  • Letsel door dieren

Er zijn nog veel meer situaties waardoor u letsel- en personenschade op kunt lopen. Zorg ervoor dat u altijd tijdig actie onderneemt en bewijzen verzamelt, zodat de letselschade advocaat u zo goed mogelijk kan bijstaan.

Schadeberekening opstellen

U kunt u op verschillende manieren schade ondervinden door toedoen van anderen, zowel fysiek als mentaal. Deze zogenoemde personenschade is in de kern onder te verdelen in letselschade en overlijdensschade en is doorgaans een ingewikkeld gegeven als het gaat om financiële consequenties. Om die reden is het aan te bevelen bij bijvoorbeeld letselschade een deskundige een schadeberekening te laten opstellen, zodat alle schadeposten inzichtelijk worden gepresenteerd.

Om uiteindelijk te kunnen worden toegewezen in een eventuele procedure moeten de opgevoerde schadeposten, zowel materieel als immaterieel, in voldoende mate aannemelijk worden gemaakt met een deugdelijke onderbouwing.

Werkgevers en werknemersaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een werkgever voor iets dat zijn werknemer overkomt. Denk aan een ongeluk tijdens het beoefenen van zijn beroep of een verkeersongeluk van een vertegenwoordiger tijdens een autorit onder werktijd waarbij hij of zij letsel oploopt. In de meeste gevallen zijn werkgevers verzekerd voor deze aansprakelijkheid. Het is dan ook geen zonde om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor uw letsel.

Werkgevers hebben zorgplicht en zijn daarmee verplicht om goed werkgeverschap te laten regeren. Ze moeten er alles aan doen om een gezonde en veilige werksituatie te creëren voor het personeel en risico’s weg te nemen. Toch zit een bedrijfsongeval vaak in een klein hoekje en is het geen schande om een werkgever aansprakelijk te stellen. Samen met een letselschade advocaat kunt u ervoor zorgen dat u dit meldt zonder dat de arbeidsrelatie wordt aangetast.

Ondersteuning van uw letselschade advocaat

U kunt op diverse fronten betrokken raken bij personenschade en of letselschade en te maken krijgen met verschillende en oplopende schadekosten. Het is goed om te weten dat deze schade bij zowel lichamelijk als psychisch letsel bij een juiste en volledige voorbereiding op de veroorzaker van de schade kan worden gevorderd. Onze letselschade advocaten staan u met hun expertise graag bij in dergelijke kwesties.

Meldt letsel- en personenschade en neem contact op met uw advocaat

Heeft u een letselschade advocaat nodig die u kan ondersteunen bij een situatie die vraagt om een hoge mate van expertise? Neem dan direct contact op met CKH Advocaten. Wij staan u bij met specialisten die echt weten wat u nodig heeft.

Neem contact op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze specialisten