Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

Bij productaansprakelijkheid is de producent/fabrikant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek van of aan het product. Een product heeft in de zin van de wet productaansprakelijkheid een gebrek als het niet de veiligheid biedt die men van het product mag en kan verwachten. In de speelgoedbranche komt deze vorm van productaansprakelijkheid geregeld voor, door bijvoorbeeld loslatende onderdeeltjes die gevaarlijk (kunnen) zijn voor kinderen.

Productaansprakelijkheid is dus niet van toepassing als de schade in het product zelf zit en het product bijvoorbeeld niet werkt en of niet goed functioneert. Die schade wordt veelal gedekt door de betreffende garantieregeling van het product.

Wanneer is sprake van productaansprakelijkheid?

De problematiek rondom de productaansprakelijkheid, speelt met name bij de vraag in hoeverre er sprake is van een gebrekkig product. Bij de beoordeling van een gebrekkig product kijkt men onder meer naar de presentatie van het product, zoals de wijze van gebruik en de waarschuwingen over de mogelijke gevaren en risico’s bij gebruik, alsook naar de redelijke verwachtingen op het moment dat het product in het economische verkeer is gebracht. Bij deze toets wordt in beginsel uitgegaan van de verwachting van het grote publiek, al kan deze verwachting bij specifieke producten en in specifieke kringen een hoger verwachtingspatroon met zich meebrengen.

Uiteindelijk kan het bij productaansprakelijkheid dus gaan om bijvoorbeeld een fout in het productieproces, constructiefout en of een instructiefout. De schade die als gevolg daarvan is opgelopen kan bij de producent/fabrikant van het product worden neergelegd.

Richtlijn productaansprakelijkheid

Voor landen binnen de Europese Unie geldt er een richtlijn voor productaansprakelijkheid. Dit is richtlijn 85/374/EEG. Deze richtlijn is bedoeld om consumenten te beschermen tegen letsel of schade die zij overhouden aan producten die zij in de EU hebben gekocht. Voor deze schade (of letsel) mag door de consument een schadevergoeding geëist worden.

De geleden schade of het letsel geldt voor schade waarbij het gebrekkige product heeft geleid tot de dood, (ernstige) verwondingen of ander letsel.

Productaansprakelijkheid verkoper en leverancier

De richtlijn productaansprakelijkheid stelt vast dat de consument niet aansprakelijk is voor het letsel of de schade, maar juist de producent, merkhouder of importeur. Zorgt een gebrekkig product ervoor dat de consument schade ervaart of letsel oploopt, dan is de productaansprakelijkheid voor de verkopers (producent).

In sommige situaties is de producent niet aansprakelijk voor schade of letsel geleden door producten. Het kan zijn dat een product pas gebrekkig is geworden, nadat deze geleverd is aan de leverancier of de winkel van verkoop. Het is hier voor de producent onmogelijk geweest om tijdig het gebrek te ontdekken.

Daarnaast heeft de producent ook nog het recht om te kunnen aantonen dat op een specifiek moment van op de markt brengen er nog niet voldoende kennis aanwezig was om de gebreken in het product te herkennen.

Uw advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht

Wilt u meer informatie over productaansprakelijkheid? Of bent u geconfronteerd met schade als gevolg van een gebrekkig product? De gespecialiseerde schade- en aansprakelijkheidsrecht advocaten van CKH staan u graag bij met advies en begeleiden u in de te nemen stappen in een dergelijke kwestie.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Productaansprakelijkheid specialisten