Stadionverbod

Het Openbaar Ministerie (OM), de KNVB en de gemeente kunnen een stadionverbod opleggen wanneer iemand zich niet houdt aan de standaard voorwaarden. In Nederland bestaan er verschillende soorten stadionverboden die opgelegd kunnen worden bij overtredingen. Sport moet op een veilige manier beoefend kunnen worden en die veiligheid moet ook gewaarborgd worden voor- en door supporters. CKH Advocaten informeert u goed over de rechten en plichten die u heeft en hoe het recht rondom stadionverboden werkt.

Soorten stadionverboden

Er bestaan diverse vormen van stadionverboden. Een supporter die in- of rond een stadion in strijd handelt met de standaardvoorwaarden van de KNVB of het Wetboek van Strafrecht, wordt aangehouden. Als het OM hen besluit te vervolgen, kan dit leiden tot een stadionverbod, boete of zelfs gevangenisstraf. De KNVB kan daarnaast ook een stadionverbod opleggen wanneer een supporter in strijd handelt met de standaardvoorwaarden, zelfs als de betreffende supporter niet strafrechtelijk wordt vervolgd.

Welke gedragingen worden afgekeurd en kunnen leiden tot stadionverboden?

De volgende gedragingen worden onder meer niet getolereerd en (kunnen afhankelijk van het gepleegde strafbare feit) leiden tot stadionverboden en zelfs gevangenisstraf:

 • Overtreding van de Wet op de identificatieplicht in- of rond het stadion
 • Roken in het stadion
 • Valse naam opgeven
 • Beledigen, diefstal, verduistering, valsheid in geschrift
 • Vernieling
 • Openbare dronkenschap in- of rond het stadion
 • Provocatie en opruiing
 • Poging tot binnendringen van het stadion
 • Brandstichting
 • Overtreding van de Wet wapens en munitie
 • Bedreiging
 • (Poging tot) betreden van het veld
 • Geweldpleging
 • Poging tot doodslag en doodslag

Standaardvoorwaarden KNVB bij stadionverboden

De standaardvoorwaarden van de KNVB bepalen dat het verboden is om zich in het stadion te gedragen op een manier die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Gedragingen die dit overtreden kunnen leiden tot stadionverboden.

Hiertoe behoren ook de gedragingen die enig gevaar voor de gezondheid en/of veiligheid van de supporter zelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen. De standaardvoorwaarden van de KNVB zijn van kracht indien de supporter in het bezit is van een toegangs- of seizoenkaart.

Geen toegangsbewijs en toch een stadionverbod?

Het kan ook zo zijn dat bij een stadionverbod de standaardvoorwaarden niet van toepassing zijn. Dit is het geval als de persoon die zich schuldig maakt aan voetbal gerelateerd wangedrag zich niet in en/of rondom het stadion bevindt en/of als de persoon niet in het bezit is van een toegangs-of seizoenkaart.

In dat geval kan een stadionverbod worden opgelegd op grond van de volmacht die is verstrekt door de Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties. Dit betekent dat de KNVB toestemming heeft gekregen van de Betaald Voetbal Organisaties om stadionverboden op te leggen, zelfs wanneer iemand niet in het bezit is van een toegangs-of seizoenkaart.

Stadionverbod op strafblad en boetes

Wanneer iemand een stadionverbod opgelegd krijgt en deze overtreedt, heeft dit verschillende gevolgen. Zo kan het verbod verlengd worden en volgt er vervolgens een boete. Iemand die een stadionverbod overtreedt loopt ook het risico op én een stadionverbod én een strafblad. Een strafrechtelijke vervolging kan uitlopen tot meerdere maanden gevangenisstraf.

Boetes voor het overtreden van een stadionverbod kunnen uitvallen in honderden tot duizenden euro’s. In beroep gaan tegen een stadionverbod? Schakel dan een deskundige advocaat in van CKH. Zo bent u zeker van deskundig advies en uitstekend bruikbare expertise.

Hoelang duurt een stadionverbod?

Welke gedragingen exact hebben plaatsgevonden heeft invloed op de strafrechtelijke gevolgen die hieraan vastzitten. Zo kan een overtreding van de Wet op identificatieplicht bij het stadion resulteren in 3 maanden celstraf, maar kan vernieling met ernstige gevolgen resulteren in 60 maanden celstraf. Een advocaat stadionverbod kan u goed adviseren over alle rechten, plichten, regels en normen conform de wet.

In beroep met advocaat tegen stadionverbod bij Commissie Stadionverboden

Een stadionverbod wordt snel opgelegd en kan verstrekkende gevolgen hebben. De duur van een stadionverbod op grond van de standaardvoorwaarden van de KNVB of de Volmacht is dan minstens twaalf maanden. Het is aan te raden altijd in beroep te gaan tegen een stadionverbod. De KNVB legt namelijk in veel gevallen klakkeloos stadionverboden op, zelfs als er geen of onvoldoende bewijs is dat u zich heeft schuldig gemaakt aan voetbal gerelateerd wangedrag.

Een stadionverbod aanvechten? Wij gaan verder! Neem nu contact op

Een advocaat stadionverbod staat u bij als u een stadionverbod is opgelegd. Deze sportrechtadvocaten hebben veel stadionverboden aangevochten en kennen de regels van de KNVB als geen ander. Neem daarom nu contact op met CKH Advocaten. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden om een stadionverbod aan te vechten.

Neem contact op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze specialisten