Arbeid & Organisatie

Bij de sector Arbeid & Organisatie draait alles om samenwerking, of het nu gaat om de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of werkgever en werknemer, waarbij het van belang is om deze samenwerking zo goed mogelijk vorm te geven. De kernactiviteit van de advocaat die dergelijke zaken begeleidt is vooral het zo veel mogelijk voorkomen van problemen en anders het spoedig aandragen van een oplossing bij problemen.

Juridisch advies nodig? Neem vandaag nog contact op

Uw Advocaat in de sector arbeid & organisatie

In de praktijk vloeien dergelijke problemen hoofdzakelijk voort uit reorganisaties en/herstructureringen bij werkgevers, overgang van ondernemingen, cao-afspraken, ziekte en/of disfunctioneren van werknemers, misstanden op de werkvloer en/of (noodgedwongen) ontslagmaatregelen. De advocaten die werkzaam zijn voor de sector Arbeid & Organisatie houden zich vooral bezig met de advisering van ondernemers bij het opstellen en aangaan van arbeidsovereenkomsten, bij het opstellen van reglementen, bij aansprakelijkheidsperikelen en bij de begeleiding van bestuurders en hun rol en verantwoordelijkheid binnen de onderneming waaraan zij leiding geven. Onze specialisten zijn, zoals het vakspecialisten betaamt, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het nationale en internationale arbeidsrecht en zij zijn het klankbord van menig particulier en/of ondernemer die worstelt met arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Rechtsgebieden bij deze sector

Onze Arbeid & Organisatie specialisten